Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

In gesprek met de raad

U bevindt zich hier: Home | Organisatie | Gemeenteraad | In gesprek met de raad

In gesprek met de raad

De Ronde Tafel

Wilt u informatie delen over een onderwerp dat op de agenda staat?
De raad hoort uw mening graag tijdens de Ronde Tafel vergadering. De raad nodigt voor de Ronde Tafel inwoners en organisaties uit die direct betrokken zijn, maar iedereen is welkom. Aanmelden kan via rondetafel@smallingerland.nl of door contact op te nemen met de griffie (zie rechter kolom). Aanmelden kan ook nog op de avond zelf, voorafgaand aan de vergadering. Bekijk het filmpje over de Ronde Tafel (zie rechter kolom).
U kunt ook de raad, fracties, of individuele raadsleden benaderen met uw vragen en informatie. Dit kan rechtstreeks of via de griffie. De griffie zorgt er voor dat uw bericht op de goede plek terecht komt (zie rechter kolom voor contactgegevens van de raadsleden en de griffie onder de kopjes 'Samenstelling gemeenteraad' en 'Contact met de griffie').

Andere mogelijkheden om uw stem te laten horen
Er zijn nog andere formele manieren om uw stem te laten horen. Zo kunt u een burgerinitiatief indienen en bestaan er formele regels om uw mening te geven over bijvoorbeeld een bestemmingsplan door het indienen van een zienswijze. In de rechter kolom kunt u die mogelijkheden verder bekijken.

Onderwerp aankaarten bij de gemeenteraad
In 2015 is de raad gestart met Het Plein. Het Plein is een nieuw onderdeel tijdens de pauze van vergaderavonden. Tijdens de pauzetijd krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein start aansluitend aan de Ronde Tafel (uiterlijk 20 uur) en duurt een half uur. 

Hoe kunt u meedoen aan Het Plein?
Meldt u aan via griffie@smallingerland.nl. Dat kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergaderingen. U krijgt dan tijdens de avond een naambadge en een statafel tot uw beschikking waar u (eventueel) uw informatie of presentatie kwijt kunt. Ook worden raadsleden geïnformeerd over uw komst.
Uiteraard kunt u ook schriftelijk een kwestie onder de aandacht brengen bij de gemeenteraad. Stuur uw mail naar griffie@smallingerland.nl of stuur een brief naar:
De gemeenteraad van Smallingerland
P/a de griffie
Postbus 10.000
9200 HA Drachten

x