Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Rekenkamer

U bevindt zich hier: Home | Organisatie | Gemeenteraad | Rekenkamer

Rekenkamer

Onderzoekt effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid en de uitvoering ervan.

De rekenkamer ondersteunt de raad bij de controle op de uitvoering van het gemeentelijk beleid door het college van B&W.

De rekenkamerfunctie is wettelijk verplicht. De gemeenteraad mag wel een eigen vorm kiezen. Dat kan in de vorm van een aparte, geheel onafhankelijke lokale rekenkamer. Op lokaal niveau mag de raad ook kiezen voor een commissie, de lokale rekenkamercommissie. De gemeenteraad van Smallingerland heeft gekozen voor deze 2e variant.
De rekenkamercommissie is in functie sinds april 2006.

Hoe werkt de rekenkamer?

De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. Zij formuleert de onderzoeksvragen en begeleidt de uitvoering van het onderzoek of doet het onderzoek zelf. Vervolgens rapporteert de commissie aan de gemeenteraad, die met de onderzoeksresultaten haar voordeel moet doen voor de toekomst.

Wie zitten er in deze commissie?

De rekenkamercommissie bestaat in Smallingerland uit 7 leden, van wie er 3 in de gemeenteraad zitten. De overige 4 leden, onder wie de voorzitter van de commissie, zijn externe leden. Benoemd in de rekenkamercommissie van Smallingerland zijn:

Voorzitter: de heer P. den Besten
Leden: de heer P. Koster, mevrouw E. Fogl, de heer J. Rijnhart 
Raadsleden: mevrouw D. Mulder, de heer Y. de Vries en de heer J.L. Doddema
Secretariaat: mevrouw J. Stienstra, telefoon 0512 581568

Meer informatie

Onder 'lees verder' vindt u onder andere meer informatie over de werkwijze van de rekenkamer en een evaluatie van de rekenkamer zelf. Verder jaarverslagen en eindrapporten van de rekenkamer over diverse onderwerpen.