Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Over de site

U bevindt zich hier: Home | Over de site

Over de site

Over de site van de gemeente Smallingerland

Dit is de officiële website van de gemeente Smallingerland. De gemeente Smallingerland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel, juist en voor iedereen toegankelijk te houden.

Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd of niet toegankelijk, dan stellen wij  uw reactie bijzonder op prijs. Bij voorbaat hartelijk dank!

Reageren

U kunt zelf kiezen op welke manier u wilt reageren. Alle gegevens staan op onze pagina contact met de gemeente. Binnen 5 werkdagen zullen we uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen. Op reclame en acquisitie reageren we niet.

Gemeentelijke regelgeving

Via smallingerland.nl wordt toegang verleend tot teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Deze teksten op de site zijn geen wettelijke bekendmakingen. Alleen stukken die door de gemeente zijn vastgesteld en ondertekend hebben een officieel karakter. Bij eventuele afwijkingen in de teksten op de website wordt naar de officiële tekst gehandeld.

Colofon

Deze website wordt geproduceerd door de gemeente Smallingerland. De centrale webredactie berust bij de afdeling Communicatie, telefoon 0512 581234.

Auteursrechten

De gemeente Smallingerland heeft het auteursrecht op de informatie, inclusief beeldmerken, logos en fotomateriaal op haar internetsite. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Smallingerland. Voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal neem dan contact met ons op.

Copyrights

Wanneer derden foto's ter beschikking stellen voor publicatie op deze website doen zij daarmee afstand van hun auteursrecht, recht op handelsmerk en andere intellectuele rechten. Mocht u op dat gebied vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat uiteraard graag.

Archiefweb

Onze website wordt dagelijks gearchiveerd. Het archief is te vinden op http://smallingerland.archiefweb.eu.

Ontwerp en technische realisatie website

Onze website is gebouwd met Smartsite iXperion van Seneca.