Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Collectieve Horeca Ontzegging

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Veiligheid | Collectieve Horeca Ontzegging

Collectieve Horeca Ontzegging

De Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) in Drachten is een initiatief van Horeca Drachten in samenwerking met de politie Drachten, de gemeente Smallingerland en het Openbaar Ministerie.

Waarom een Collectieve Horeca Ontzegging ?

Drachten wil een plezierig en veilig centrum zijn om in uit te gaan. Stappers die overlast veroorzaken, gewelddadig zijn en/of zich schuldig maken aan criminele activiteiten horen daar niet bij. Daarom hebben horeca, politie, gemeente en Openbaar Ministerie in samenwerking met elkaar de Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) ingesteld.

Met de Collectieve Horeca Ontzegging wil de gemeente:

  • De veiligheid in en om horecagelegenheden verbeteren
  • Het uitgaansgeweld en overlast in het centrum tegengaan
  • Het uitgaansgeweld en overlastveroorzakers ontmoedigen en afschrikken
  • Het signaal afgeven dat geweld, bedreigingen en vandalisme niet worden getolereerd

Iemand die geweld, overlast of een ander delict in de horeca pleegt krijgt een horecaontzegging voor alle aangesloten horecagelegenheden (zie kolom rechts). Met één ontzegging wordt iemand dus geweerd uit alle horecagelegenheden die deelnemen aan de Collectieve Horeca Ontzegging (CHO), zonder dat de persoon in kwestie overlast heeft veroorzaakt in die andere bedrijven. De duur van de ontzegging is afhankelijk van de zwaarte van het delict. Bij de Koninklijke Horeca Nederland wordt centraal bijgehouden wie een horecaontzegging heeft.

Overtredingen die kunnen leiden tot een horecaontzegging:

  • Aantreffen van meer dan 5 gram softdrugs  
  • Ergerlijk lastigvallen van de horecaondernemer, het personeel, een klant of hulpverlener
  • Vechtpartij in de horecagelegenheid

Kijk voor meer informatie over de Collectieve Horeca Ontzegging in de folder (zie kolom rechts).

Iemand die een horecaontzegging heeft gekregen en het daar niet mee eens is kan een klacht indienen (zie kolom rechts).