Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Onderwijs

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Onderwijs

Onderwijs

Wat doet de gemeente met onderwijs?

De gemeente bemoeit zich niet met lesgeven, maar wel met voorzieningen voor dat onderwijs zoals bijvoorbeeld schoolgebouwen. Schoolbesturen kunnen een 'voorziening in de onderwijshuisvesting' aanvragen. Denk hierbij aan onderhoud, uitbreiding of nieuwbouw van een school. Eén van de andere voorzieningen die de gemeente regelt is leerlingenvervoer. Het gaat om het vervoer van leerlingen vanaf huis naar school en terug of om een bijdrage in de reiskosten.

Leerplichtambtenaren

De leerplichtwet bepaalt dat gemeenten toezicht houden op de leerplicht. Daarom hebben we leerplichtambtenaren. Zo kunnen we controleren of iedereen die leerplichtig is staat ingeschreven bij een school. Scholen moeten veelvuldig verzuim melden. Dan kan samen met de leerling, ouders, de school en de leerplichtambtenaar gekeken worden naar een oplossing van het probleem.