Tijdelijke crisisnoodopvang vluchtelingen

Er is een groot tekort aan opvangplekken voor nieuwe vluchtelingen in Nederland. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol en kan de mensen geen fatsoenlijke verblijf- en slaapplaats meer bieden. Vanuit de overheid is aan alle gemeenten in Nederland met spoed gevraagd om extra tijdelijke opvanglocaties voor vluchtelingen in te richten. De nood is hoog.

Locatie Fries Congrescentrum Drachten

Wij, als college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, vinden het onze menselijke en maatschappelijke plicht om bij te dragen aan een veilige en humane opvang van vluchtelingen. Op dit moment is er een crisisnoodopvanglocatie voor vluchtelingen in Drachten. Deze locatie is tot medio 2023 beschikbaar. Het Fries Congrescentrum komt in onze gemeente naar voren als de meest geschikte locatie voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het Fries Congrescentrum biedt voldoende veilige en goede opvangplekken en is op korte termijn beschikbaar.

Opvang van de vluchtelingen

Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is verantwoordelijk voor de inrichting, het gebruik en de veiligheid in het Fries Congrescentrum tijdens de opvangperiode van vluchtelingen. Deze organisatie werkt momenteel hard aan de voorbereidingen voor de inrichting en bemensing van de crisisnoodopvang. De gemeente is nauw betrokken bij de opvang van vluchtelingen, omdat het Fries Congrescentrum in Drachten staat. Als gemeente kijken we naar manieren waarop we activiteiten kunnen aanbieden voor de aanwezige vluchtelingen.

Inspraakprocedure

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen in onze gemeente gezien en gehoord wordt. Inspraak is hiervoor een middel. Voor de opvang van vluchtelingen in het Fries Congrescentrum is er geen inspraak. We informeren u door middel van deze brief. De reden is dat er op dit moment sprake is van een tijdelijke en ernstige humanitaire situatie, die met spoed opgepakt moet worden. Vanzelfsprekend nemen we uw respons om de opvang van vluchtelingen voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen uiterst serieus.

Verblijf vluchtelingen

Aantal vluchtelingen

Er kunnen maximaal 225 vluchtelingen worden opgevangen. De vluchtelingen komen uit verschillende landen en bestaan uit mannen, vrouwen, kinderen en/of gezinnen. Het is nog niet duidelijk of dit aantal vluchtelingen er ook daadwerkelijk komt.

Duur van de opvang

De vluchtelingen worden voor de duur van 6 weken opgevangen, met mogelijk een verlenging van 6 weken.

Veiligheid

Veiligheidsregio Fryslân begeleidt de vluchtelingen, beheert de locatie en is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie van het Fries Congrescentrum. Om veiligheid van de vluchtelingen te waarborgen en om eventuele overlast voor de omgeving te voorkomen zal er 24 uur per dag beveiliging aanwezig zijn op de locatie. Deze beveiliging bestaat uit meerdere personen. Dagelijks is er afstemming over de veiligheid tussen Veiligheidsregio Fryslân, gemeente Smallingerland en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Begeleiding tijdens opvang

De vluchtelingen worden goed begeleid. Er zijn 24 uur per dag mensen aanwezig. Ook is er beveiliging aanwezig rondom de opvanglocatie. Verder doen we ons uiterste best tolken te regelen om ervoor te zorgen dat de communicatie soepel verloopt.

Gezondheidszorg voor vluchtelingen

Op de opvanglocatie zal snel medische zorg, waaronder huisartsenzorg, aanwezig zijn als dat nodig is. Waar nodig worden vluchtelingen met ziekteverschijnselen op de locatie behandeld. De GGD zal alert zijn op vermoedens van infectieziekten en treft waar nodig (voorzorgs)maatregelen.

Regels opvanglocatie

De opvanglocatie is vrij toegankelijk voor vluchtelingen. Ze krijgen op locatie informatie over wat de regels zijn in de opvanglocatie en in de omgeving. De vluchtelingen die in het Fries Congrescentrum verblijven, zijn vrij om het gebouw te verlaten voor bijvoorbeeld boodschappen of een wandeling.

Hulp bieden

Hulp

Als u hulp wilt bieden kunt u op de website van het COA lezen wat u kunt doen: COA - Vrijwilligerswerk en donaties | www.coa.nl 

Doneren kleding, spullen of speelgoed

Stuur geen goederen zoals fietsen, knuffels of boeken rechtstreeks naar een opvanglocatie. U kunt het beste eerst contact opnemen met publieksvoorlichting@coa.nl of de opvanglocatie. Zij zoeken uit wie er op de locatie verblijven en of er behoefte is aan bepaalde goederen.

Soorten opvang

Verschillen crisisnoodopvang, noodopvang, opvang statushouders en asielzoekerscentrum

Op dit moment is er landelijk behoefte aan verschillende soorten vluchtelingenopvang. Door de grote stroom vluchtelingen verandert deze behoefte dagelijks. Crisisnoodopvang van vluchtelingen gaat om tijdelijke opvang van enkele weken als overbrugging voordat ze terecht kunnen in andere vormen van opvang waar het COA mee bezig is. Deze vorm wordt nu binnen de gemeente voorbereid. Ook hebben we reguliere opvang: Een asielzoekerscentrum (azc) dat door het COA wordt geëxploiteerd. In een asielzoekerscentrum worden asielzoekers opgevangen die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning. Daarnaast hebben we 2 AMV-locaties (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in Smallingerland. En we hebben ook BBB-opvangmogelijkheden (bed, bad en brood).

Opening Fries Congrescentrum Drachten

Tijdens de crisisnoodopvang van de vluchtelingen is FCC niet geopend voor bezoekers en gebruikers. Evenementen die plaatsvinden in het Fries Congrescentrum Drachten zullen tijdens de crisisnoodopvang niet doorgaan. Op 17 en 18 september stond de Klassieker Drachten klassiekerdrachten.nl gepland in het FCC. Door de noodopvang gaat deze editie helaas niet door.

 

Contact

Bij vragen en behoefte aan meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Smallingerland.

Buurtbewoners kunnen contact opnemen met het locatiehoofd van de veiligheidsregio. Deze reageert op verzoeken en andere zaken die door buurtbewoners worden aangekaart. Het meldpunt is: CNODrachten@smallingerland.nl