Tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie

Voor kinderopvang die om sociale of medische reden noodzakelijk is en waarvoor u geen kinderopvangtoeslag of andere vergoeding krijgt, kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. 

Tegemoetkoming kinderopvang (SMI)

Benodigdheden

 • DigiD (ook van uw partner als u die heeft)
 • Kopie van contract of offerte van de kinderopvangorganisatie
 • Kopie id-kaart of paspoort
 • Eventueel een advies of indicatie van een huisarts, jeugdzorg, consultatiebureau, GGD of andere relevante instantie.

Dit moet u weten

 • Als er geen (toereikende) indicatie is, kan een sociaal of medisch advies door een onafhankelijke instantie onderdeel uitmaken van het onderzoek
 • Als uw inkomen hoger is dan 150% van de bijstandsnorm betaalt u een eigen bijdrage van 6% van de kosten van de kinderopvang
  • Voor een alleenstaande (ouder) is de inkomensgrens € 1.540,- netto per maand
  • Voor gehuwde of samenwonende partners is de inkomensgrens € 2.200,- netto per maand
 • Met het formulier geeft u de gemeente toestemming om met de kinderopvangorganisatie en betrokken huisarts, instantie of deskundige gegevens uit te wisselen die noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de aanvraag en betaling van de tegemoetkoming
 • We vergoeden de kosten van de opvang volledig, als het uurtarief van de kinderopvangorganisatie niet hoger dan het wettelijke tarief (www.belastingdienst.nl). Rekent uw kinderopvang een hoger tarief dan betaalt u zelf het restant
 • We maken de vergoeding rechtstreeks over aan de kinderopvangorganisatie
 • U kunt het formulier ook gebruiken om een wijziging in uw situatie door te geven als u al een tegemoetkoming ontvangt.