PING-loket

LET OP  
Door de corona-maatregelen is het gemeentehuis alleen op afspraak open. Het inloopspreekuur van het PING-loket wordt daarom vervangen door een telefonisch spreekuur.

Lukt het steeds vaker niet om alle rekeningen te betalen? Zijn uw woonlasten te hoog geworden door steeds minder inkomen? Of zorgt bijvoorbeeld werkloosheid voor geldproblemen? Er zijn genoeg redenen waarom het soms niet meer lukt financieel de eindjes aan elkaar te knopen.Op dit soort momenten kunt u de hulp inroepen van het pingloket. 

Het PING-loket helpt inwoners door:

•    Informatie, advies, bemiddeling en hulp bij het aanvragen van regelingen en voorzieningen. Bijvoorbeeld: bij toeslagen, kwijtschelding, brieven van de belastingdienst en aanvragen van uitkeringen.

•    Het samen met u kijken naar de mogelijkheden en regelingen die de gemeente Smallingerland en de overheid in het leven hebben geroepen om mensen (tijdelijk) te helpen.

•    Het zoeken van oplossingen bij betalingsproblemen en/of achterstanden. 

Samen met u maken we een financieel plan waarmee u weer lucht en vertrouwen krijgt. 

Bereikbaar

Het PING-loket is iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 uur en 12.00 uur. U kunt bellen via het algemene nummer van Carins: 088-50 65 400. Of naar het nummer van de gemeente Smallingerland:  0512 – 58 12 34 . U kunt ons ook mailen via e-mailadres: ping@carins.nl