Verhuizen in of naar de gemeente Smallingerland

Als u gaat verhuizen dan moet u dit melden bij de gemeente. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuizing, tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft, ook uw officiële verhuisdatum.

Verhuizen binnen of naar Smallingerland

Als u verhuist binnen Smallingerland of naar onze gemeente dan moet u dit bij ons doorgeven. Wij geven uw nieuwe adres automatisch door aan overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen.

Verhuizing online doorgeven

Verhuizen van Smallingerland naar andere gemeente

Wanneer u vanuit Smallingerland naar een andere gemeente verhuist, dan hoeft u dit niet door te geven aan ons. U kunt de verhuizing dan doorgeven bij de gemeente waar u naartoe verhuist. 

Verhuizing doorgeven op het gemeentehuis

U kunt uw verhuizing ook op het gemeentehuis doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. Als u gaat verhuizen naar een huis waar al iemand woont, dan moet de hoofdbewoner mee naar het gemeentehuis voor de aanvraag.

Verhuizen naar adres waar al iemand woont

Als u bij iemand in gaat wonen, dan kunt u de verhuizing bij ons doorgeven. Let er in dit geval wel op dat degene bij wie u in gaat wonen toestemming moet geven bij de aanvraag. Voeg de toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner (pdf) bij uw online verhuizing.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Emigreren

Als u gaat emigreren dan kunt u op de pagina emigratie doorgeven meer informatie vinden.

Verhuizen vanuit het buitenland

Als u vanuit het buitenland in Smallingerland wilt gaan wonen, dan kunt u op de pagina verhuizen vanuit het buitenland meer informatie vinden.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder
 • Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:
  • uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • uw echtgenoot of geregistreerd partner. Dit kan alleen als u samen naar een nieuw adres verhuist, of als uw partner bij u in komt wonen. Gaat u samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan moet uw vriend of vriendin zelf de verhuizing doorgeven.
  • uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
  • uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
  • iemand die onder curatele staat, als u curator bent.
  • een pleegkind, als u een zorgcontract heeft.
  • iedere meerderjarige die u daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd.