Snoeien en maaien door de gemeente

Misschien is het u opgevallen dat niet elk grasveld strak gemaaid is en niet alle bomen altijd gesnoeid. Dat komt door het nieuwe snoei- en maaibeleid in gemeente Smallingerland dat sinds 2021 van kracht is. Het nieuwe beleid komt voort uit bezuinigingen, waardoor er minder geld te besteden is aan maai- en snoeiwerkzaamheden.

Snoeien en maaien op een lager pitje

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de buitenruimte op een bepaald minimumniveau te onderhouden. In Smallingerland is in 2018 gekozen voor het niveau 'sober en doelmatig'. Dit betekent dat de gemeente doet wat nodig is, maar niets extra's. We houden duurzaam in stand wat we hebben en zorgen ervoor dat er geen onveilige situaties ontstaan: bijvoorbeeld het verwijderen van dode boomtakken die kunnen afbreken. Ook nu er minder geld te besteden is, blijven we aan het minimumniveau voldoen.

Het snoei- en maaibeleid in de praktijk

Zodra het warmer wordt, merken we hoe het nieuwe snoei- en maaibeleid in de praktijk werkt, omdat dan alles gaat groeien en bloeien. Het gras staat dan hoger omdat de meeste plekken één of twee keer per jaar worden gemaaid. Bloemen en kruiden krijgen meer kans om tot bloei te komen. Dat is goed voor de insecten en biodiversiteit, maar zweven er ook meer pollen door de lucht. Met als gevolg dat mensen die daar gevoelig voor zijn, meer last kunnen hebben van allergieën.

In het openbaar gebied snoeien we daarnaast minder vaak. Ieder jaar krijgt de gemeente honderden verzoeken van inwoners over het snoeien of verwijderen van bomen of struiken. We kijken kritisch naar wat noodzakelijk is.

Meestal 1 tot 2 keer per jaar maaien

In Smallingerland maaien we tijdens het groeiseizoen van april tot en met oktober. Wij maaien tegenwoordig niet meer zo vaak als vroeger: de meeste gebieden doen we één of twee keer per jaar. Alleen specifieke gebieden maaien we vaker, zoals speelveldjes en andere kleine veldjes en parken binnen de bebouwde kom.