Philipsbrug, brug Slûswei en brug Drachtster Heawei dicht door onderhoud

Drie bruggen in de gemeente Smallingerland gaan dicht vanwege onderhoud. Het gaat om de Philipsbrug, de Slûswei en de Drachtster Heawei.

Philipsbrug

De Philipsbrug in Drachten gaat deels dicht op 28 en 29 november 2022. Het grote luik van de rijbaan wordt dan vervangen. Alleen gemotoriseerd verkeer mag er niet over; fietsers en voetgangers kunnen de brug wel gebruiken. 

Het verkeer wordt omgeleid over de Tjalling Wagenaarstraat en de Oliemolenstraat. De omleiding wordt met borden aangegeven. 

Contact

De contactpersoon voor deze werkzaamheden is Wiebren Bakker. Voor vragen en opmerkingen kun je hem bereiken via het algemene telefoonnummer (0512-581234) en emailadres (gemeente@smallingerland.nl).

Stremming brug Slûswei 

De ophaalbrug naast de sluis in het Polderhoofdkanaal in de Veenhoop gaat op 30 november dicht. De scharnierpunten in de bovenbouw van de ophaalbrug worden vervangen. 

De fietsroute richting de Bûtendiken Smalle Ee v.v. wordt omgeleid via de hoofdbrug bij het Polderhûs.

Contact

De contactpersoon is Peter Nieuwenhuizen van PTR BV namens de gemeente. Voor vragen en opmerkingen is hij te bereiken via het telefoonnummer 06-44962214 en emailadres peter@ptr-pe.nl.

Drachtster Heawei

De brug in de Drachtster Heawei in De Veenhoop gaat op 1 december dicht. De scharnierpunten in de bovenbouw van de ophaalbrug worden vervangen. 

De route van en naar De Veenhoop via de Drachtster Heawei is op deze dag dicht voor alle verkeer. Verkeer van en naar De Veenhoop wordt omgeleid via de route door Nij Beets. Fietsers en voetgangers kunnen oversteken via de brug naast de sluis. 

Contact

De contactpersoon is Peter Nieuwenhuizen van PTR BV namens de gemeente. Voor vragen en opmerkingen is hij te bereiken via het telefoonnummer 06-44962214 en emailadres peter@ptr-pe.nl.