Tijdelijke crisisnoodopvang vluchtelingen

Er is een groot tekort aan opvangplekken voor nieuwe vluchtelingen in Nederland. Vanuit de overheid is aan alle gemeenten in Nederland met spoed gevraagd om extra tijdelijke opvanglocaties voor vluchtelingen in te richten. De nood is hoog.

Locatie Fries Congrescentrum Drachten

Wij, als college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, vinden het onze menselijke en maatschappelijke plicht om bij te dragen aan een veilige en humane opvang van vluchtelingen. Op dit moment is er crisisnoodopvang voor vluchtelingen in Drachten gerealiseerd in het Fries Congrescentrum. Deze locatie is tot 1 september 2024 beschikbaar. Het Fries Congrescentrum komt in onze gemeente naar voren als de meest geschikte locatie voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het biedt voldoende veilige en goede opvangplekken.

Opvang van de vluchtelingen

Veiligheidsregio Fryslân begeleidt de vluchtelingen, beheert de locatie en is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie van het Fries Congrescentrum. Om veiligheid van de vluchtelingen te waarborgen en om eventuele overlast voor de omgeving te voorkomen is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig op de locatie. Hierover is voortdurend afstemming tussen Veiligheidsregio Fryslân, gemeente Smallingerland en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Daarnaast zijn er woonbegeleiders.

Inspraakprocedure

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen in onze gemeente gezien en gehoord wordt.. Vanzelfsprekend werken wij aan opvang van vluchtelingen die voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt. Hiervoor zijn we regelmatig in gesprek met wijkraden en omwonenden.

Verblijf vluchtelingen

Aantal vluchtelingen

Er kunnen maximaal 225 vluchtelingen worden opgevangen. De vluchtelingen komen uit verschillende landen. Het zijn mannen, vrouwen, kinderen en/of gezinnen. De bezetting van deze opvanglocatie wisselt. Er kunnen dus ook minder dan 225 mensen verblijven..

Duur van de opvang

De vluchtelingen worden opgevangen tot 1 september 2024.

Begeleiding en veiligheid

Veiligheidsregio Fryslân begeleidt de vluchtelingen, beheert de locatie en is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie van het Fries Congrescentrum. Om veiligheid van de vluchtelingen te waarborgen en om eventuele overlast voor de omgeving te voorkomen zal er 24 uur per dag beveiliging aanwezig zijn op de locatie. Deze beveiliging bestaat uit meerdere personen. Dagelijks is er afstemming over de veiligheid tussen Veiligheidsregio Fryslân, gemeente Smallingerland en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Gezondheidszorg voor vluchtelingen

Op de opvanglocatie zal snel medische zorg, waaronder huisartsenzorg, aanwezig zijn als dat nodig is. Waar nodig worden vluchtelingen met ziekteverschijnselen op de locatie behandeld. De GGD zal alert zijn op vermoedens van infectieziekten en treft waar nodig (voorzorgs)maatregelen.

Regels opvanglocatie

De opvanglocatie is vrij toegankelijk voor de bewoners. Ze krijgen op locatie informatie over de regels in de opvanglocatie en in de omgeving. De vluchtelingen die in het Fries Congrescentrum verblijven, zijn vrij om het gebouw te verlaten voor bijvoorbeeld boodschappen of een wandeling.

Hulp bieden

Hulp

Als u hulp wilt bieden kunt u op de website van het COA lezen wat u kunt doen: COA - Vrijwilligerswerk en donaties | www.coa.nl 

Vormen van vluchtelingenopvang

Op dit moment is er landelijk behoefte aan vluchtelingenopvang. Door de grote stroom vluchtelingen verandert deze behoefte dagelijks. Crisisnoodopvang van vluchtelingen gaat om tijdelijke opvang van enkele weken als overbrugging voordat ze terecht kunnen in andere vormen van opvang waar het COA mee bezig is. Deze vorm wordt nu binnen de gemeente geboden. Ook hebben we reguliere opvang: Een asielzoekerscentrum (azc) dat door het COA wordt geëxploiteerd. In een asielzoekerscentrum worden asielzoekers opgevangen die in de asielprocedure zitten of inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen en wachten op een woning. Daarnaast hebben we 2 AMV-locaties (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in Smallingerland. En we hebben ook BBB-opvangmogelijkheden (bed, bad en brood).

 

Contact

Bij vragen en behoefte aan meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Smallingerland.