Opvang

De vluchtelingen vanuit Oekraïne worden eerst opgevangen in Heerenveen*, de doorstroomlocatie in Friesland. Daar kunnen de mensen eerst even op adem komen, krijgen ze een medische controle en wordt gekeken naar welke uiteindelijke opvanglocatie in Friesland ze worden gebracht.

Opvang in de gemeente

De veiligheidsregio Fryslân heeft alle Friese gemeenten gevraagd om locaties te zoeken die op korte termijn gebruikt kunnen worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels zijn diverse opvanglocaties open en we kijken naar verdere uitbreiding.

Crisisopvang in Hotel Van der Valk

In onze gemeente heeft Hotel Van der Valk zich opgeworpen voor de opvang van vluchtelingen. Deze locatie is inmiddels klaar en in gebruik. Op deze locatie kunnen 30 vluchtelingen worden opgevangen. In overleg met de Veiligheidsregio is besloten om hier de crisisopvang voor zeer kwetsbare vluchtelingen te doen. De opvang bij Van der Valk duurt tenminste tot en met juni.

Opvang in De Trijesprong

Aan de Ee in Drachten is er een opvanglocatie klaar voor gebruik. Dit is locatie De Trijesprong. De Trijesprong stelt kosteloos woonruimte beschikbaar en heeft een opvangcapaciteit van 10 tot 15 personen.

Opvang in De Omloop

In De Omloop worden op dit moment 22 vluchtelingen opgevangen in 3 bedrijfswoningen. De opvang is daarmee vol. Sparck Technologies stelt de woningen kosteloos beschikbaar voor tenminste 2 jaar.

Opvang in het Ichtus hûs

De opvang in het Ichtus hûs aan de Burmanialaan is klaar. Er is plek voor 40 vluchtelingen. De huur voor de locatie wordt tot opzegging steeds met 3 maanden verlengd.

Opvang in Hagewyk

Vluchtelingen die (vermoedelijk) corona of een andere besmettelijke ziekte hebben, worden in de besmetteijke periode opgevangen in Hagewyk. Dat is afgesproken met Zorggroep Alliade. De locatie is geschikt voor opvang van mensen die in isolatie zitten. Dat kan omdat er bijvoorbeeld veel aparte ruimtes op deze locatie zijn. Op die manier voorkomen we verdere verspreiding van het virus. De vluchtelingen krijgen hulp van medische professionals. We gebruiken de locatie pas als er een corona-uitbraak van meer dan 15 personen in een andere opvanglocatie is vastgesteld. Er is dan plek voor 44 vluchtelingen.

Opvang in het voormalige Smelne fm-gebouw.

Hierbij gaat het om een ruimte voor maximaaal vijftien vluchtelingen. Deze is beschikbaar tot en met het einde van 2022.

Opvang thuis

Wilt u een vluchteling bij u thuis laten logeren? Denkt u dan om de volgende aandachtspunten:

  • Bedenk dat het nu nog niet duidelijk is hoe lang zij bij u verblijven. Een paar dagen is nog te overzien, maar wat als het om een paar weken of maanden gaat?
  • Deze mensen hebben nogal wat meegemaakt de afgelopen dagen en de kans is groot dat er sprake is van oorlogstrauma en andere psychische klachten. Dat heeft misschien invloed op hun gedrag en op uw eigen gezin.
  • Hoewel de vluchtelingen vrij zijn om te werken in Nederland, zal er zeker de eerstkomende tijd nog geen sprake zijn van inkomen. Bedenk dat dit betekent dat u extra monden te voeden heeft.
  • Vluchtelingen krijgen leefgeld om rond te kunnen komen. Voor de opvang van vluchtelingen bij u thuis krijgt u geen vergoeding. Dit heeft de Rijksoverheid beslist.

Handreiking Rijksoverheid voor opvang thuis

De Rijksoverheid heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB een handreiking opgesteld voor het bieden van opvang. Hierin vindt u informatie over het aanbieden van een opvangplek, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn. Denk daarbij aan gezondheidszorg en onderwijs.

Opvang thuis gaat niet meer

Vangt u vluchtelingen op in huis en gaat het niet meer? Stuur dan een e-mail naar oekraine@smallingerland.nl. Wij regelen dan een doorverwijzing naar de doorstroomlocatie. Er zijn op dit moment voldoende opvangplekken waar vluchtelingen terecht kunnen.

Registratie

We zijn begonnen met het registreren van Oekraïense vluchtelingen in het Bevolkingsregister Personen (BRP). Hierin moeten alle vluchtelingen in de gemeente komen te staan. Dat geldt ook voor vluchtelingen die particulier worden opgevangen. Registratie is belangrijk voor leefgeldregelingen en het gebruik van sociale voorzieningen.

Meld u aan door een e-mail te sturen naar oekraine@smallingerland.nl. U kunt ook bellen naar 0512-581 234. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor de registratie.

Meer informatie

Lees meer informatie over hulp aan Oekrainse vluchtelingen op de website van Vluchtelingenwerk of op wegwijsindrachten.nl.