Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023

Hier vindt u informatie over de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023.

Op 15 maart 2023 mag u stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. 

Provinciale Staten

Inwoners van gemeente Smallingerland stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Friesland. Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie die het beleid van de provincie Friesland bepalen. Daarnaast controleren ze de Gedeputeerde Staten. Meer informatie over de Provinciale Staten vindt u op de website van de Kiesraad.

In de gemeente Smallingerland mag je stemmen op de Provinciale Staten op drie voorwaarden:

  • Je bent 18 jaar of ouder op 15 maart 2023
  • Je bent inwoner van gemeente Smallingerland 
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit

Waterschappen

Gemeente Smallingerland heeft één waterschap: Wetterskip Fryslân. De waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Dat is bijvoorbeeld het beheer van dijken en sluizen en het zuiveren van afvalwater. Meer informatie over de waterschappen vindt u op de website van de Kiesraad. 

In de gemeente Smallingerland mag je stemmen op de waterschappen op twee voorwaarden:

  • Je bent 18 jaar of ouder op 15 maart 2023
  • Je bent inwoner van gemeente Smallingerland

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de volgende websites: