Stembureaus op de kaart

Hieronder ziet u alle stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 op de kaart. Ze zijn op 16 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur. De rode stembureaus zijn ook open op 14 en 15 maart, met dezelfde openingstijden.

Google maps Stembureaus op de kaart

Locaties
Icoon Naam Adres
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Adverium Lavendelheide 21, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Basisschool 't Tweespan Dorsvloer 1, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Brede School De Drait (A) Middelwyk 2, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Brede School de Wiken Middelwyk 2, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Buurthuis De Skûle De Hoge Bomen 2, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Christelijk Gereformeerde Kerk Houtlaan 27, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Dansschool Studio to B. Het Blauwgras 11A, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk De Kakelhof Nijtap 45, Opeinde
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk De Naturij Oude Slingeweg 4, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Dorpshuis 't Bynt Boornbergum Westerbuorren 1, Boornbergum
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Dorpshuis De Huchte Houtigehage Buorren 23, Houtigehage
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Dorpshuis De Tike Master de Jongwei 17, De Tike
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Dorpshuis De Wringe Opeinde Middelbuorren 1, Opeinde
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Dorpshuis It Werflân Master Kuiperswei 1, Rottevalle
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Dorpshuis Op 'e Jister Nijega Kommisjewei 3, Nijega
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Fonteinkerk De Kolken 89, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Gemeentehuis Gauke Boelensstraat 2, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk It Polderhûs Kraenlânswei 1, De Veenhoop
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Kerk de Oase Ringweg 3, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Lokaliteit De Nije Kompe Drachstercompagnie Smidswei 3, Drachtstercompagnie
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk MFC Oudega Buorren 34C, Oudega
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Sportcentrum Drachten Leerweg 3, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Sporthal De Drait Dollard 125, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Sporthal De Waring De Excelsior 133, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Tennisvereniging Drachten Folgeren 10A, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Tienersoos Place 2 B Drachtstervaart Jelle Plantingstraat 1, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Trefpunt de Holdert Van Knobelsdorffplein 121, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Watersportvereniging Drachten/De Veenhoop Gaasterdjip 5, De Wilgen
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Wijkcentrum De Kouwe De Vogelweide 5, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Wijkcentrum De Skammel Melkkelder 84, Drachten
Toon locatie op de kaart: Wijkcentrum de Utwyk Wijkcentrum de Utwyk Oud Ambacht 116, Drachten