Iemand voor u laten stemmen

Hier vindt u informatie over hoe u iemand anders voor u kunt laten stemmen.

Bent u op de dag van de stemming niet in staat zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen voor u te gaan stemmen. 

Schriftelijke volmacht

Bij de provinciale statenverkiezing en de waterschapsverkiezingen kan elke andere kiezer die in dezelfde provincie woont als u, voor u stemmen met een schriftelijke volmacht. Als u voor beide verkiezingen een volmacht wil afgeven om te stemmen, dan dient u dat voor beide verkiezingen apart te regelen.

Verblijft u buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u van tevoren dit schriftelijk regelen door een volmachtformulier (model L8) in te vullen. Deze vindt op de website van de Rijksoverheid. Het formulier moet uiterlijk 10 maart 2023, 10.00 uur ingevuld en ondertekend bij ons op het gemeentehuis zijn.

Denk aan de volgende zaken:

  • De persoon die u machtigt moet ook inwoner zijn van de gemeente Smallingerland en een stempas hebben ontvangen
  • De persoon die u machtigt mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

De gemachtigde krijgt voor de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd. Een eenmaal gegeven volmacht intrekken, kan niet. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar gemeente Smallingerland, t.a.v. team Verkiezingen, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten.