Verantwoording structurele subsidie

De gemeente geeft subsidie voor eenmalige en jaarlijks terugkerende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, monumenten, sport en welzijn en zorg. Heeft u vorig jaar subsidie ontvangen en moet u deze verantwoorden? Dien uw verantwoording ook voor 1 mei in. De vaststellingsbeschikking ontvangt u binnen 13 weken.

Structurele subsidie verantwoorden

  • Speeltuinverenigingen kunnen voor de verantwoording een standaard formulier (word) gebruiken en dit bij de verantwoording toevoegen.
  • De verantwoording bestaat uit:
  • Inhoudelijk jaarverslag.
  • Financieel verslag of jaarrekening.
  • Accountantsverklaring (bij subsidies boven de € 50.000).