Ondersteuning Mantelzorgers

Zorgt u voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan bent u mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind of zieke ouder.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp zoals hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

Ondersteuning mantelzorg

Mantelzorg kan veel tijd in beslag nemen. Wellicht heeft u vragen waarop u geen antwoorden kunt vinden? Of zou u graag met mensen in contact willen komen die hetzelfde ervaren als u. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) coördineert de ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Smallingerland. M.O.S. helpt u met informatie en advies over mantelzorg.

M.O.S. 

Bij de M.O.S.  kunt u zich laten registreren als mantelzorger.  M.O.S. biedt u, als u dat wilt, een kennismakingsgesprek met een medewerker aan. In dit gesprek kunt u uw situatie vertellen. De medewerker denkt met u mee welke ondersteuning en activiteiten er in de gemeente Smallingerland zijn voor u. Als u dat wilt, dan kan de M.O.S. u op de hoogte houden van de activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Smallingerland.
Wilt u meer informatie of wilt u zich registreren? Neem dan contact op met M.O.S. Smallingerland 0512 334 112 of mantelzorg@mosweb.nl. Of kijk op www.mosweb.nl of kom langs bij het mantelzorgcafé.

Mantelzorgcafé M.O.S.

Op dinsdagochtend van 10.00 – 11.30 uur in de even weken organiseert M.O.S. het Mantelzorgcafé. Tijdens deze inloop in de buurtzaal van Brede School De Drait is er een professional die een luisterend oor kan bieden aan mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen en hun vragen stellen. Ook kunnen zij andere mantelzorgers ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.  

Mantelzorgpas MeiJo

Als mantelzorger kunt u gebruik maken van de mantelzorgpas, de MeiJo pas. Met deze pas ontvangt u korting op diverse activiteiten en diensten die door MeiJo worden aangeboden of georganiseerd. De mantelzorgpas is gratis. Registreert u zich als mantelzorger bij M.O.S., dan ontvangt u de MeiJo pas. 

Mantelzorgcompliment van de gemeente Smallingerland

Mantelzorgers zijn belangrijk en waardevol. Om mantelzorgers te bedanken biedt de gemeente het mantelzorgcompliment aan. Dit is een bedrag van €100 per kalenderjaar voor u als mantelzorger. Om het compliment aan te vragen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Degene voor wie u mantelzorger bent (de mantelzorgvrager) woont in gemeente Smallingerland
  • U verleent 8 uur of meer per week mantelzorg
  • U verleent al langer dan 3 maanden mantelzorg
  • U heeft in dit kalenderjaar nog geen mantelzorgcompliment aangevraagd

Aanvragen Mantelzorgcompliment

Heeft u hulp nodig bij het online aanvragen van het compliment? Neem dan contact op met M.O.S. Smallingerland 0512 334 112 of mantelzorg@mosweb.nl. Of kijk op www.mosweb.nl of kom langs bij het mantelzorgcafé.