Aanvraagformulier parkeren centrumbewoners 2021

Naam


Adres


PC


Woonplaats


…………………………………………….


…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….


Aanvraagformulier


parkeervergunning


voor centrumbewoners 20211. Hoeveel voertuigen staan met kenteken op dit adres geregistreerd: ……


2. Heeft u momenteel ruimte op eigen erf om 1 voertuig te parkeren (dus: is er een garage, carport, oprit of eigen parkeerplek? Als u in een appartementencomplex woont, denk dan ook aan de eventuele eigen parkeerruimte die bij het complex hoort).


 • Ja

 • Nee


3. Welke vergunning vraagt u aan?

 • Vergunning op één van de parkeerterreinen Vogelzang, Markt of Sander Israëlsplein
  (€ 154,20 per jaar/per vergunning)


Kenteken(s) Parkeerterrein


 1. …..…-…..…-…..… ……………………………………………………


 1. …..…-…..…-…..… ……………………………………………………


 1. …..…-…..…-…..… …………………………………………………… • Vergunning in de schil voor vergunninghouders

U betaalt dit jaar voor de afgifte van een eerste bewonersvergunning € 40,10 voor een tweede bewonersvergunning € 79,90 en voor een eventuele derde bewonersvergunning

€ 119,80. Het verschuldigde bedrag zijn kosten voor de afgifte van de vergunning. Hierbij is de geldigheidsduur gedurende het lopende kalenderjaar van de vergunning niet van toepassing. M.a.w. als u een vergunning in februari of in november aanvraagt, de verschuldigde kosten blijven hetzelfde.Voor welke kentekens geregistreerd op dit adres wilt u vergunning aanvragen?

(max. 3 per adres, inclusief bedrijfsauto/-bus (zie vraag 3b).

De eventuele toewijzing vindt plaats in de volgorde zoals u die hier zelf aangeeft.

U kunt ook uw voorkeur voor een straat aangeven.

Kenteken(s) Voorkeur straat


 1. …..…-…..…-…..… ……………………………………………………


 1. …..…-…..…-…..… ……………………………………………………


 1. …..…-…..…-…..… ……………………………………………………Heeft u een auto of bedrijfsbus van uw werkgever waarvoor u een vergunning wil aanvragen?


 • Nee)

 • Ja, met kenteken ……..-……..-……..


NB U moet of een kopie van uw leasecontract of een schriftelijke verklaring meesturen van uw werkgever waaruit blijkt dat dit voertuig inderdaad door u wordt gebruikt. Aanvragen zonder deze stukken worden niet in behandeling genomen. • Gehandicaptenvergunning voor centrumbewoners


U moet in het bezit zijn van een geldige gehandicaptenparkeerkaart.


Nummer gehandicaptenparkeerkaart ………………………


Voor welk kenteken, geregistreerd op dit adres, vraagt u een vergunning aan?


……………………… (1 kenteken mogelijk per gehandicaptenparkeerkaart)Voorkeur betaald parkeerterrein in de buurt van het woonadres


 1. ……………………………………

 2. ……………………………………4. Voor bezoek (waaronder mantelzorgers en andere zorginstellingen) heeft u een bezoekerspas nodig. U kunt bezoekers in het dichtstbijzijnde betaald parkeerterrein
laten parkeren voor maximaal drie uur tijdens de uren waarin parkeren met een vergunning nodig is. De bezoekersvergunning moet altijd in combinatie worden gebruikt met een blauwe parkeerschijf, waarop de begintijd van het parkeren wordt aangegeven. De bezoekersvergunning kost € 40,10 per kalenderjaar. Het verschuldigde bedrag zijn kosten voor de afgifte van de vergunning. Hierbij is de geldigheidsduur gedurende het lopende kalenderjaar van de vergunning niet van toepassing. M.a.w. als u een vergunning in februari of in november aanvraagt, de verschuldigde kosten blijven hetzelfde. Wilt u deze bezoekerspas aanvragen? • Ja, voorkeur betaald parkeerterrein: ………………………………………………..

 • NeeOndergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.Naam: : …………………………………………………..


Uw BSN : …………………………………………..……….


Telefoonnummer : ………………………………………………….


E-mailadres : ………………………………………………….


Datum: : …………………………………………………….


Handtekening :…………………………………………………….