Steunmaatregelen ondernemers vanwege COVID-19

De gevolgen van de coronacrisis zijn enorm. Ook ondernemers in Smallingerland worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke regelingen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Naast de landelijke regelingen biedt Smallingerland aanvullende maatregelen. 

Gemeentelijke maatregelen

Als ondernemer kunt u tot en met 31 december 2022 gebruikmaken van de volgende steunmaatregelen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen 2022

Ondernemers en ZZP'ers kunnen uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen vragen. Dat geldt voor de gecombineerde belastingaanslag. Daaronder valt het OZB, rioolbelasting, afvalstoffenbelasting en reclamebelasting.

Voor vragen over uitstel van betaling kunt u contact met ons opnemen. Stuur een e-mail naar invordering@smallingerland.nl of bel naar 0512 581234. Vraag naar de afdeling Belastingen en invordering.

Uitstel van betaling van huur gemeentelijke panden

Als u een gemeentelijk pand huurt, kunt u om uitstel van betaling van huur vragen. U kunt dan maximaal 3 maanden uitstel krijgen. Die periode gaat in op de datum die op uw huurfactuur staat. Als u de huur daarna nog niet kunt betalen, kunt u betalingsafspraken met de gemeente maken.

Voor vragen over uitstel van betaling kunt u contact met ons opnemen. Stuur een e-mail naar invordering@smallingerland.nl of bel naar 0512 581234. Vraag naar de afdeling Belastingen en invordering.

Ontheffing van straatgeld uitstallingen

U hoeft voor 2022 niet te betalen voor het uitstallen van borden en andere reclame-uitingen.

Ontheffing straatgeld terrassen

U hoeft voor 2022 niet te betalen voor het houden van terrassen bij uw onderneming. 

Vergroten terras zonder kosten

Voor 2022 hoeft u niet te betalen voor het tijdelijk vergroten van terrassen bij uw onderneming.

Landelijke regelingen

Op de website van Ynbusiness (loket voor Friese ondernemers) staat een overzicht van alle maatregelen die het Kabinet heeft genomen.

Ondernemersadvies over de maatregelen

Heeft u verder ondernemersvragen over het coronavirus of hulp nodig bij het invullen van deze regelingen? Neem contact op met:

  • Ynbusiness
    telefoonnummer 058-7600500, op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur
  • Kamer van Koophandel Adviesteam
    telefoonnummer 0800-2117, op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Noordelijke regelingen

Misschien is het ook een moment om stil te staan bij ontwikkelingen in uw bedrijf. Op de website van SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) vindt u alle noordelijke regelingen en uitbreidingen van bestaande subsidieregelingen vanwege de coronamaatregelen.

Business Boost Friesland

Als MKB’er voelt u de Coronacrises als geen ander. Het stelt uw veerkracht op de proef en zet al u toekomstverwachtingen op de kop. Het vraagt een andere manier van kijken en uzelf opnieuw uitvinden. De impact verschilt per ondernemer, onderneming en sector. Het MKB is cruciaal voor de levendigheid, samenhang, werkgelegenheid en leefbaarheid in de Mienskip. Business Boost Friesland ziet het MKB-klimaat in Friesland verslechteren door Corona en dat heeft impact op ons allemaal. Als collega-ondernemers, adviseurs en overheid gaat dat ons aan het hart en hebben we onze denk- en daadkrachten gebundeld. Met Business Boost Friesland krijgt u direct toegang tot een 'kennisboost'. Meer weten hierover? Kijk op: https://businessboostfriesland.nl/ .

Voorkomen besmetting op werkvloer

Om bedrijven en ondernemers te ondersteunen en aan te sporen tijdig advies in te winnen, heeft GGD Fryslân speciaal voor werkgevers informatie toegevoegd aan haar website.

Hier staat informatie over het voorkomen van corona op de werkvloer en welke maatregelen u moet nemen bij een besmetting. Met een handig stappenplan krijgt u vlot inzicht in de situatie en weet u welke acties er genomen moeten worden.