Melding groen

Het groen in de openbare ruimte heeft onderhoud nodig en moet na verloop van tijd vervangen worden. Zo houden we de kwaliteit van het groen op peil. De gemeente heeft hiervoor een vervangingsplan gemaakt. Bij het vervangen van groen richten we ons op bomen, bosplantsoen, heesters, hagen, rozen en vaste planten. Uitgangspunt is dat bij vervanging hetzelfde type beplanting wordt gebruikt.

Melden groen

Wat houdt het in?

De gemeente maakt een vervangingsplan. Dit bestaat uit een nieuw beplantingsplan en het verkrijgen van de vergunningen, bijvoorbeeld een kapvergunning. Een aannemer voert voor ons de werkzaamheden uit. Denk hierbij aan het rooien en kappen van groen, verbeteren van de grond, aanplant nieuw groen, het herstel van borderranden en eventueel nemen van verkeersmaatregelen.

Wanneer?

Het streven is om het in aanmerking komende groen elk jaar in de herfst, winter en voorjaar aan te pakken. Dit is de beste tijd om beplanting te vervangen.

Vervangingslijst Q1/Q2

Bekijk de vervangingslijst Q1/Q2 2021 waar in uw omgeving gewerkt wordt aan het vervangen van het groen.