Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de aanslag voor de gemeentelijke belastingen of met  de WOZ-waarde? Of hebt u onterecht een aanslag gekregen? We helpen u graag. Neem contact met ons op. Bent u na het contact met ons nog niet tevreden? Dan kunt u bezwaar indienen.

Bezwaar indienen