Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld tegen het niet toekennen van een vergunning, een aanslag gemeentelijke belastingen of een parkeerboete. Neem eerst contact met ons op voordat u een bezwaarschrift indient. Misschien kunnen wij uw vragen al beantwoorden?

Bezwaarschrift indienen

Wat kost het?

  • Geen kosten
  • Vraagt u een voorlopige voorziening aan: griffierechten
  • Gaat u in beroep: griffierechten

Hoe werkt het?

Gebruik het bezwaarformulier om uw bezwaar digitaal naar de gemeente te sturen. Schriftelijk mag ook naar het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, postbus 10.000, 9200 HA Drachten.

Dien het bezwaarschrift binnen 6 weken in na de dag waarop het besluit is verzonden of bekend is gemaakt. U voorkomt zo dat uw bezwaarschrift niet meer behandeld kan worden.

Niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift?

Dien dan binnen 6 weken een beroepschrift in. Bij uw besluit op uw bezwaar staat waar u in beroep kunt gaan.

Besluit tijdelijk opschorten

Wilt u dat de gemeente een besluit niet uitvoert, waartegen u bezwaar heeft ingediend? Vraag om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen bij spoedeisende zaken. Dien het verzoek schriftelijk of digitaal in. De rechter bepaalt of het besluit wordt opgeschort.

Wat zet u in het bezwaar?

  • uw naam, adres, datum, handtekening, telefoonnummer, e-mailadres en telefoonnummer;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (vermeld de verzenddatum en het kenmerk van het besluit of stuur een kopie van dit besluit mee);
  • de reden waarom u het niet bent met het besluit eens.