Trouwambtenaren

Een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) of trouwambtenaar is degene die namens de gemeente huwelijken voltrekt en het partnerschap registreert. U kunt uw voorkeur aangeven voor een BABS.

Trouwambtenaren

Handig om te weten

Informatie voor de plechtigheid

De BABS neemt van tevoren contact met u op om de gang van zaken bij de plechtigheid met u door te nemen en informatie van u te krijgen, die de BABS verwerkt in de toespraak.

Eenmalig BABS

Naast de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand die in dienst is van de gemeente kunt u ook het huwelijk of de registratie laten voltrekken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente. 
Voorwaarden:

  • deze persoon is al benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere Nederlandse gemeente. De benoeming en beëdiging zijn niet verlopen.
  • deze persoon voert nog actief de taken van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uit.
  • de benoeming geldt voor één dag.
  • de benoeming is onbezoldigd (zonder betaling).

Voldoet deze persoon aan de voorwaarden, dan kunt u als bruidspaar schriftelijk een verzoek indienen om diegene in te zetten als eenmalige BABS. In dit verzoek meldt u uw volledige namen, uw adres en de datum, het tijdstip en de locatie van het huwelijk. Dit verzoek levert u uiterlijk zes weken voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Smallingerland.

Wilt u graag getrouwd worden door een goede vriend of familielid? Ook dát kan! Iedere Nederlander kan in principe trouwambtenaar voor 1 dag worden. Dat betekent dat deze persoon beëdigd wordt om één huwelijk te sluiten. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden: 

  • Om iemand trouwambtenaar voor 1 dag te laten worden, doet u als bruidspaar een verzoek bij de gemeente Smallingerland. 
  • De gemeente Smallingerland vraagt om een Verklaring Omtrent Gedrag. Wanneer alles in orde is, kan de trouwambtenaar voor 1 dag bij het gemeentehuis worden uitgenodigd. Hier krijgt hij informatie en kan hij vervolgens door de rechtbank worden beëdigd.
  • De trouwambtenaar voor 1 dag volgt een training om het huwelijk te voltrekken.