Overlijden aangeven

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. Bel de gemeente voor het maken van een afspraak. De uitvaartverzorger kan de aangifte ook digitaal doen.

Digitaal aangifte overlijden doen 

Wat kost het?

€ 14,00

Wat heeft u nodig?

 • eHerkenning
 • Vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel
 • Burgerservicenummer van de overledene
 • Inloggegevens iDeal (u betaalt direct bij de online aangifte)
 • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U heeft dan ook geen B-envelop nodig.
 • B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS. Stuur de B-envelop zo snel mogelijk op naar gemeente Smallingerland, Postbus 10.000 9200 HA Drachten. Let op: belangrijk is dat u direct na de online aangifte het nummer van de akte van overlijden op de B-envelop noteert in het daarvoor bestemde vak
 • Begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie.
 • Begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts.

Persoonlijk

Wat neemt u mee?

 • Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Een doktersverklaring van het overlijden.

Handig om te weten

 • Zorg dat de aangifte van overlijden wordt gedaan voordat de begrafenis of crematie is.
 • Is iemand in het buitenland overleden? Dit geeft u door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden.
 • Begraven of cremeren van de overledene mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden
 • Meer informatie over aangeven van overlijden kunt u vinden op Rijksoverheid.nl
 • Bekijk ook de pagina's Begraven en Gedenkteken op graf.