Geboorteaangifte

Is er bij u een baby geboren? Kom langs op het gemeentehuis om dat door te geven.

Wat neemt u mee?

 • Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Een trouwboekje of een partnerschapsboekje (als u dat heeft).
 • Eventueel het afschrift van de erkenningsakte van uw kind.
 • Heeft u voor de geboorte een akte van naamskeuze laten maken? Neem dan een afschrift van deze akte mee.
 • In geval van ouderschap van hetzelfde geslacht neemt u ook de donorverklaring mee.
 • Een bewijs van inschrijving met vermelding van uw burgerlijke staat als u in het buitenland woont.

Wie kan aangifte doen?

 • De vader of moeder van het kind.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig was.
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren.
 • Het hoofd of een gemachtigde van een instelling waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis.
 • De burgemeester of een door de burgemeester aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen.

Handig om te weten

 • U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is.
 • Geef de geboorte binnen 3 dagen na de dag van geboorte aan. Valt één van die 3 dagen in een weekend of op een algemeen erkende feestdag? Dan kan de aangifte soms later plaatsvinden.
 • Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Krijgt uw kind niet de naam die u wilt? Dan kunt u voor de geboorte van het eerste kind een akte van naamskeuze laten opmaken.
 • De kinderbijslag en het Burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet aan te vragen. U krijgt dit automatisch. Heeft u al 1 of meer kinderen? De hoogte van de kinderbijslag wordt dan automatisch aangepast.