Vergoeding aanvragen voor controle coronatoegangsbewijs 2022

Het coronatoegangsbewijs (ctb) was verplicht in een aantal sectoren. Voor het controleren van dat toegangsbewijs hebben veel ondernemers extra kosten moeten maken. Voor de extra kosten die gemaakt zijn tussen 1 januari en 26 maart 2022 kunt u als ondernemer een compensatie aanvragen. U krijgt maximaal € 1.000,-. U kunt de vergoeding tot en met 21 april aanvragen.

De aanvraagperiode is voorbij. U kunt de vergoeding niet meer aanvragen.

Voorwaarden

Voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw organisatie moest verplicht controleren op coronatoegangsbewijzen.
  • U heeft tussen 1 januari en 26 maart 2022 extra kosten gemaakt voor de controle op coronatoegangsbewijzen. Als uw controleplicht afliep op 25 februari, kunt u compensatie aanvragen voor de extra gemaakte kosten tot die datum.

De gemeente kan u vragen om facturen en ander bewijsmateriaal op te sturen. Bekijk voor de volledige regeling het B&W-besluit ctb-subsidieregeling compensatie kosten (pdf).

Hoogte van de vergoeding

Het geld voor deze subsidie komt van het Rijk. De gemeente wil dit geld zo eerlijk mogelijk verdelen. Daarom krijgt iedereen hetzelfde bedrag. Het bedrag hangt af van het aantal aanvragen dat we krijgen. U krijgt maximaal € 1.000,-.

Aanvraag per e-mail

Lukt het niet om de subsidie digitaal aan te vragen? Download dan het aanvraagformulier (pdf). Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar gemeente@smallingerland.nl. Doe dit uiterlijk 21 april 2022.