Vergoeding aanvragen voor controle coronatoegangsbewijs 2021

Het coronatoegangsbewijs (ctb) was lange tijd verplicht in een aantal sectoren. Het controleren van dat toegangsbewijs was voor ondernemers een uitdaging. Voor de extra kosten die gemaakt zijn tussen 22 september tot 31 december 2021 konden ondernemers tot 31 december subsidie aanvragen. Als u de subsidie toen niet heeft aangevraagd, kon u dat in 2022 tot 24 maart doen.

De aanvraagperiode is afgelopen. U kunt de tegemoetkoming niet meer aanvragen.

Voorwaarden

Voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw organisatie moest verplicht controleren op coronatoegangsbewijzen.
  • U heeft tussen 22 september en 31 december 2021 extra kosten moeten maken voor de controle op coronatoegangsbewijzen.
  • U heeft deze financiële vergoeding controle ctb niet eerder aangevraagd.

De gemeente kan u vragen om facturen en ander bewijsmateriaal op te sturen. Bekijk voor de volledige regeling het B&W-besluit ctb-subsidieregeling compensatie kosten (pdf).

Hoogte van de vergoeding

Het geld voor deze subsidie komt van het Rijk. De gemeente wil dit geld zo eerlijk mogelijk verdelen. Daarom krijgt iedereen hetzelfde bedrag. Het bedrag hangt af van het aantal aanvragen dat we krijgen. U krijgt maximaal € 1.000,-.

Aanvraag per e-mail

Lukt het niet om de subsidie digitaal aan te vragen? Download dan het aanvraagformulier (pdf). Print het formulier, vul het in en stuur een scan van de ondertekende aanvraag naar gemeente@smallingerland.nl. Doe dit uiterlijk 24 maart 2022.