Aanvragen Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tegemoetkoming voor huishoudens die door de corona-maatregelen moeite hebben de vaste lasten te betalen.

De aanvraagperiode is voorbij. U kunt de tegemoetkoming niet meer aanvragen.

Voorwaarden

 • U woont in Smallingerland, bent Nederlander of gelijkgesteld aan Nederlanders en niet uitgesloten van het recht op bijstand door bijvoorbeeld verblijf in het buitenland of gevangenschap
 • Uw (gezins-)inkomen op 1 januari 2021 is meer dan 20% lager dan uw netto inkomen op 1 januari 2020
 • De vermindering van uw netto inkomen is een rechtstreeks gevolg van de maatregelen tegen Corona (Covid-19)
 • U heeft onvoldoende middelen om zelf in de woonkosten te voorzien

Berekening inkomensvermindering

Let op: Het gaat hier om het totaal aan inkomen van alle gezinsleden.

Inkomensvermindering in % = (inkomen januari 2020 – inkomen januari 2021) / inkomen januari 2020 x 100
Voorbeeld:

 • Januari 2020: € 3.000
 • Januari 2021: € 2.250
 • Inkomensvermindering in %: (3.000-2.250) / 3.000 x 100 = 25%

Berekening netto-inkomsten als ondernemer of ZZP'er

Stap 1: Uw bruto-inkomen (omzet) berekenen
Het bruto-inkomen is het bedrag dat u in rekening brengt voor het werk dat u heeft gedaan of voor uw producten, exclusief btw. Maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR) of een andere btw-regeling? Dan moet u de btw wel meerekenen.

Stap 2: Aftrekken van de directe kosten
De directe kosten zijn materiaalkosten, reiskosten, kosten voor huur, gas, water en licht, rente en eventueel personeelskosten. Trek deze kosten (exclusief btw) van uw bruto-inkomen af. Als u gebruik maakt van een btw-regeling, zoals de KOR, trekt u de kosten af mét btw.

Stap 3: Aftrekken van de inkomstenbelasting
Van het bedrag dat u uit de vorige stappen heeft overgehouden, trekt u 18% inkomstenbelasting af. De rekensom wordt dan: bedrag van de vorige stappen x 0,82 = netto-inkomsten uit uw onderneming.

Stap 4: Optellen netto-komsten uit uw onderneming bij eventuele andere inkomsten.
Het kan gaan om:

 • Uitkeringen van UWV, bijvoorbeeld voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid (WW, ZW, WIA, WAO)
 • Inkomsten uit vermogen, dus rente ontvangen voor vermogen
 • Inkomsten uit de verhuur of onderverhuur van woonruimte
 • Partneralimentatie of kinderalimentatie
 • Giften van vrienden, familie of anderen

Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag), kinderbijslag en een voorlopige teruggave inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen hoeft u niet mee te tellen. Dit is geen inkomen.

Tegemoetkoming

Als u aan de voorwaarden voldoet krijgt u een tegemoetkoming in de woonlasten voor het (gedeelte van) het pand waar u woont, niet een bedrijfspand. Deze tegemoetkoming is een vast bedrag van € 1.500 of € 3.000, afhankelijk van uw situatie. We betalen dit bedrag in één keer uit. Het is bedoeld als bijdrage in de vaste lasten over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Deze bijdrage is onbelast. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de verhouding tussen uw woonlasten en uw inkomen op 1 januari 2021 (de woonquote). Als de woonlasten minder zijn dan 40% van uw inkomen, krijgt u de gewone tegemoetkoming van € 1.500. Zijn uw woonkosten 40% of meer van uw inkomen, dan krijgt u de dubbele tegemoetkoming van € 3.000.
Voorbeeld

 • Woonlasten januari 2021: € 2.000
 • Inkomen januari 2021: € 3.000
 • Woonquote: (2.000 / 3.000) x 100 = 66,66%

We baseren de tegemoetkoming deels op uw verklaringen. Achteraf kunnen we controleren of echt aan alle voorwaarden is voldaan. Houd daarom de gegevens die voor deze aanvraag van belang zijn bij de hand. Heeft u na controle geen recht op de tegemoetkoming, dan moet u deze terugbetalen.

Neem contact op als er sprake is van een erge situatie die niet binnen de voorwaarden valt.