Informatie voor ondernemers vanwege corona

Regelingen voor ondernemers vanwege coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn enorm. Ook ondernemers in Smallingerland worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke regelingen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

Naast de landelijke regelingen biedt Smallingerland aanvullende maatregelen. Een opsomming daarvan vindt u onder 'Gemeentelijke maatregelen'.

Landelijke regelingen

Op de website van Yn Business (loket voor Friese ondernemers) staat een overzicht van alle maatregelen die het Kabinet heeft genomen bijvoorbeeld: 

  • Verlenging en aanpassing Tegemoetkoming Vaste Laste MKB 
  • Verlenging en aanpassing NOW
  • Verlenging en aanpassing TOZO
  • Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
  • Verlenging en aanpassing belastingmaatregelen

Ondernemersadvies over de maatregelen

Heeft u verder ondernemersvragen over het coronavirus of hulp nodig bij het invullen van deze regelingen? Neem contact op met:

Bedrijf/praktijk in de 1,5-metersamenleving

Ondernemers die vragen hebben over hun bedrijf/praktijk in de 1,5-metersamenleving verwijzen wij naar het protocol van de eigen branchevereniging. De protocollen zijn opgesteld om de algemene regels van het RIVM op te volgen.

Noordelijke regelingen

Misschien is het ook een moment om stil te staan bij ontwikkelingen in uw bedrijf. Op de website van SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) vindt u alle noordelijke regelingen en uitbreidingen van bestaande subsidieregelingen vanwege de coronamaatregelen. 

Er zijn twee regelingen die specifiek zijn voor de Friese mkb'ers. 
-    Subsidieregeling voor de Friese toeristische sector en horeca en die zich klaar wil maken voor het anderhalvemeter toerisme. 
-    Voor bedrijven, kennisinstellingen of organisatie in de Provincie Fryslân die ondanks de zware economische tijden, toch willen investeren in scholing en het vergroten van de kennis in hun medewerkers.

Gemeentelijke maatregelen

Gemeente Smallingerland biedt naast de landelijke maatregelen extra ondersteuning.

Versneld betalen facturen
De gemeente versnelt de betalingstermijn van 30 dagen naar maximaal 14 dagen.

Ontheffingen
Ondernemers in het centrum kunnen een tijdelijke ontheffing 'gesloten gebied' krijgen voor bezorging.

Horeca
Terrasuitbreiding voor horecaondernemers is verlengd tot en met maart 2021. Bij het uitbreiden van het terras is het van belang dat de RIVM maatregelen nog steeds streng nageleefd worden en dat de ondernemers zich nog steeds houden aan de uitgangspunten die samen met de gemeente zijn opgesteld.

Zorgaanbieders Wmo en re-integratie
Alle soorten van alternatieve ondersteuning bijv. beeldzorg, skype etc. worden vergoed tegen de huidige WMO-tarieven. Dit geldt voor alle Wmo-zorgpartners en re-integratiebedrijven. Over eventuele verdere noodmaatregelen volgt nog bericht.

Zorgaanbieders Jeugdwet of Beschermd Wonen
Kijk voor actuele informatie op de site van Sociaal Domein Fryslân.

Subsidies
Alle structurele subsidies gaan door. Het voorschot kan worden versneld. We zijn soepel bij de beoordeling achteraf als een prestatie niet (volledig) gehaald kan worden als gevolg van de coronacrisis.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Ondernemers in Smallingerland kunnen via Bureau Zelfstandigen Fryslân(BZF) ondersteuning aanvragen in de kosten van het levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Lees voordat u een aanvraag doet de voorwaarden op de website van BZF. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

De aanvraag levensonderhoud en het voorschot daarop wordt volledig door BZF behandeld. De aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal wordt ingediend bij BZF, maar behandelt de gemeente zelf. Onze consulenten zelfstandigenregelingen nemen na de aanvraag contact met u op.

Leges evenementen
Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht bij evenementen die worden verplaatst naar uiterlijk 2021.

Bevoorrading supermarkten
Supermarkten mogen hun winkels 24 uur per dag bevoorraden.

Versnelling vergunningverlening, bouw- en infrastructuurwerkzaamheden
Wij versnellen onze vergunningverlening, gaan onverminderd door met onze gebiedsontwikkelingen en laten onze onderhoudswerkzaamheden en vervangingsinvesteringen (zo mogelijk versneld) doorgang vinden ter ondersteuning van de bouw en- infrasector.