Handreiking vaststellen subsidies in coronatijd

Ieder jaar verstrekt de gemeente subsidies voor verschillende activiteiten. Door het coronavirus en de maatregelen daartegen zijn sommige activiteiten niet of slechts gedeeltelijk doorgegaan. Soms waren er wel al kosten gemaakt in de voorbereiding van een activiteit. Het college wil hier rekening mee houden bij de vaststelling van de subsidie. Daarom hebben burgemeester en wethouders een handreiking vastgesteld. Deze handreiking geldt voor zowel jaarlijkse- als eenmalige subsidies.

Bekijk hier de handreiking of kijk op www.overheid.nl.