Lijst vervanging groen 1e helft 2021

Lijst vervangingsprojecten 1e helft (januari t/m mei) 2021  
   
Vervanging = beplanting (=bomen, bosplantsoen, heesters en vaste planten) in de bestaande groenvakken verwijderen en nieuwe beplanting van hetzelfde type weer terug planten. Er zijn uitzonderingen, deze worden in onderstaande lijst nader gespecificeerd.  
   
t.h.v. = ter hoogte van  
Wijk/Dorp/Straat Omschrijving werkzaamheden
De Swetten  
De Rien t.h.v. 50 tm 84 Vervangen bomen
Wolkammerstreek (naast Smidshuizen 2 en Handwerkerszijde 37) Vervangen bomen en heesters
   
Noord-Oost  
Park Nachtegaalstraat Vervangen vaste planten
   
De Bouwen  
De Vore t.h.v. 16 tm 30 en Vervangen bomen
Vlasakkers t.h.v. 56 tm 70 Vervangen bomen
De Warren/Haverstuk (hoek) naast Haverstuk 26 en Vlasakkers 23 Vervangen heesters
Zuiderdwarsvaart t.h.v. 122 Vervangen bomen en heesters
Klaverweide (aangrenzend veld bij MFA/school) Vervangen vaste planten
De Warren 2 (zijkant)/Joh F. Kennedylaan Vervangen heesters
   
De Singels  
Watermolen/Houtzaagmolen 20 (zijkant), Korenmolen 33, 110, 112, 130, 132, 158, 160 (zijkanten) Vervangen heesters
Blaauboerperk t.h.v. 25 tm 31 en 38 tm 42 Vervangen bomen en heesters
Blaauboerperk t.h.v. 22 tm 30 Vervangen heesters
Sjoerd Veltmanstraat t.h.v. 1, 6, 15 , Ietje Kooistrastraat t.h.v. 11-15 en Jansoniusplein t.h.v. 1 en 3 Vervangen bomen en heesters
   
De Venen  
Leidijk 96 (terrein gymlokaal) Vervangen boom
Zuiderdwarsvaart t.h.v. 65 tm 93 Vervangen bomen
De Bank t.h.v. 2 tm 28 en naast de Hage 36 Vervangen bomen en heesters
Rotonde Berglaan/Zuiderdwarsvaart/Splitting Vervangen vaste planten
   
De Wiken Oost  
Donia 1 Vervangen bosplantsoen, bomen en heesters
Butewacht 69 (zijkant) Vervangen rozen
Butewacht t.h.v. 50 tm 96 Vervangen hagen en rozen
Stania t.h.v. 2 tm 24 Vervangen hagen en rozen
   
De Wiken  
Hoek Schapedam (zijkant 46)/Grootzand (zijkant 20) Vervangen boom
Stelpswyk t.h.v. 1 tm 23 Vervangen rozen
Stelpswyk t.h.v. 25 tm 47 Vervangen rozen
Stelpswyk t.h.v. 14 tm 36 Vervangen rozen
Stelpswyk t.h.v. 38 tm 60 Vervangen rozen
Sint Jansberg t.h.v. 132 tm 232 Vervangen boom en heesters
Sint Jansberg t.h.v. 31a en 302 en 386 Vervangen heesters
De Raai t.h.v. 101-145 en naast Leidijk 47, naast Westerwird 1 en 105, naast Lidlum 1 en 55, naast Steenkerk 1 (allen aan de Raaizijde) Vervangen bomen
   
De Drait  
Fonejacht t.h.v. 16 tm 28 en 13 tm 25 Vervangen heesters en hagen
Hunze t.h.v. 182 tm 192 en naast 154 Vervangen bomen
Hunze, t.h.v. Fivel 44 Vervangen bomen en bosplantsoen
Linde thv 33 tm 47 (groenzone middenpark Drait) Vervangen bomen en bosplantsoen
Overstesingel t.h.v. Kuinder 30 tm 58 Vervangen bomen
Marne t.h.v. 29 tm 39 en Marne 55 Vervangen bomen
Marne t.h.v. 71 tm 75 Vervangen bomen
Rotonde Postlaan/Lauwers Vervangen heesters en vaste planten
Hoek Overstesingel/Lauwers t.h.v. Zwemmer 70-72 Vervangen bomen
Zwemmer t.h.v. 85 tm 93 Vervangen bomen