Winterwerkzaamheden aan het openbaar groen

Bekijk de lijst van winterwerk, onderhoudsbeurten aan het groen, die de komende maanden gaan plaatsvinden.

Het onderhouden van groen is iets anders dan het vervangen van groen. We snoeien en dunnen uit langs wegen, sportvelden en in plantsoenen. Bij de uitvoer van het werk zijn we afhankelijk van het weer. Exacte data kunnen we daardoor niet afgeven. De werkzaamheden duren tot maart 2020.

De lijst kan in de komende tijd nog worden aangevuld. Voor locaties waar een omgevingsvergunning nodig is om de werkzaamheden uit te voeren worden of zijn deze aangevraagd en worden als omgevingsvergunningen gepubliceerd.

Bekijk de Lijst winterwerk 2020-2021