Agenda welstand 13 september 2021

Behandeling bouwplannen door Hûs & Hiem

In verband met de coronamaatregelen zijn er op dit moment geen lokale welstandsvergaderingen. Om toch binnen de termijn te adviseren worden de te behandelen plannen doorgestuurd naar Leeuwarden.

U kunt hierbij niet aanwezig zijn.

Onderstaande plannen worden maandag 13 september 2021 behandeld bij Hûs & Hiem in Leeuwarden:

 • Rinze Wibbelinkstraat 118 Drachten, de bouw van een woning
 • Tjonger 6, 9204AS Drachten, het slopen van de berging en het realiseren van een aanbouw
 • Hoek Gariperwei/Opperbuorren West in Oudega, het plaatsen van een kunstwerk (koude oorlog)
 • Anemoan 25 9212RT Boornbergum, de bouw van een woning
 • Anemoan 27, Boornbergum, de bouw van een woning
 • Laagland 20, 9205EX Drachten, de uitbreiding van de woning
 • Hoogzand 1-1, 9202XD Drachten, vernieuwen/vergroten van het dak van de woonwagen
 • It West 55, 9216XD Oudega, het plaatsen van een dakkapel
 • Berglaan 12, 9203EG Drachten, het wijzigen van de gevelreclame
 • Grasland 92, 9205ES Drachten, het realiseren van een kelder
 • Scholtenlaan kavel 8 in Drachten, de bouw van een bedrijfsgebouw
 • Opperbuorren-East 9, 9216VL Oudega, de uitbreiding van de bestaande berging
 • Hooizolder 105, 9205CJ Drachten, de verbouw van een zorgfunctie naar 2 reguliere huurwoningen
 • De Lanen 46 Drachten, de bouw van een woning
 • De Lanen 48 Drachten, de bouw van een woning
 • Elzewal 4, 9203 LS Drachten, de verbouw van een woning
 • Aan het Stuurboord in Drachten, de bouw van een bedrijfspand
 • Folgeren 12, 9207 AB Drachten, het plaatsen van een overkapping met zonnepanelen
 • Kleasterkampen 39, 9214 VP Smalle Ee, de bouw van een schuur
 • Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten, plaatsen overkapping met zonnepanelen

AG/IZ/LV/VTH