Voorlopige beoordeling bouwplan aanvragen

Heeft u (ver)bouwplannen? Wilt u slopen, een boom kappen of uw bedrijf veranderen? Of wilt u uw pand anders gebruiken dan eerder was bedoeld? Met een omgevingsvergunning regelt u dat in een keer. 

Heeft u al een concreet plan? En twijfelt u of het plan aan de welstandseisen voldoet of binnen het bestemmingsplan past of wilt u aan een monument iets wijzigen? We adviseren u dat plan aan de gemeente voor te leggen. Zo'n voorlopige beoordeling is gratis. Doe dit voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient. U ontvangt een reactie binnen 6 weken.

Voorlopige beoordeling aanvragen