Vestigen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en gaat u in de gemeente Smallingerland wonen? Kom binnen 5 dagen na aankomst naar het gemeentehuis om u in te schrijven. Bent u meerderjarig en niet de hoofdbewoner op uw nieuwe adres. De hoofdbewoner moet toestemming geven.

Toestemming hoofdbewoner

Wat kost het?

Geen kosten

Wat heeft u nodig?

  • Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
  • Verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
  • Buitenlandse documenten zoals een geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakte. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien. Soms wordt gevraagd naar vertaalde documenten. Neem voor vragen contact op met de gemeente.

Handig om te weten

  • De gemeente heeft de verplichting de identiteit vast te stellen van iedereen die zich in Nederland inschrijft. Daarom vragen wij u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langs te komen. Neem uw minderjarige kinderen mee bij de inschrijving. 
  • Inschrijven kan als u: 
  • De Nederlandse nationaliteit heeft.
  • De nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft.
  • Een geldige verblijfsvergunning heeft.
  • Een adres in de gemeente Smallingerland heeft en langer dan 4 maanden in Nederland gaat verblijven.
  • Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? U heeft een bewijs van uitschrijving uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) nodig.