Verhuizen in of naar de gemeente Smallingerland

Verhuist u binnen of naar de gemeente Smallingerland? Geef uw verhuizing op tijd aan ons door. Verhuist u naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing dan in die gemeente door. Verhuist u naar een adres waar al iemand woont? U heeft hiervoor officieel toestemming nodig van de hoofdbewoner.

Verhuizing doorgeven

Wat kost het?

Geen kosten

Handig om te weten

 • Gaat u inwonen? Laat de hoofdbewoner gelijk inloggen en toestemming geven
 • Voeg de toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner (pdf) bij uw online verhuizing
 • Liever de verhuizing op het gemeentehuis doorgeven? Maak een afspraak als u op het gemeentehuis wilt langskomen om uw verhuizing door te geven. Uw verhuizing online doorgeven kan ook via het online formulier
 • Het formulier aangifte verhuizing mag u ook naar ons sturen of bij ons inleveren. Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult
 • De gemeente Smallingerland geeft uw nieuwe adres automatisch door aan overheidsorganisaties als de Belastingdienst en pensioenfondsen
 • Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Smallingerland? U hoeft uw nieuwe adres niet door te geven aan uw oude gemeente. De gemeente Smallingerland doet dit automatisch voor u
 • U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuizing, tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft, ook uw officiële verhuisdatum
 • Gaat u emigreren
 • Vestigt u zich in Nederland

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder
 • Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:
  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist
  • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent
  • Een pleegkind, als u een zorgcontract heeft
  • Iedere meerderjarige die de aanvrager daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd

Let op! U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf.