Verhuizen in of naar de gemeente Smallingerland

Als u gaat verhuizen dan moet u dit melden bij de gemeente. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuizing, tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft, ook uw officiële verhuisdatum.

Verhuizen van Smallingerland naar andere gemeente

Wanneer u vanuit Smallingerland naar een andere gemeente verhuist, dan hoeft u dit niet door te geven aan ons. U kunt de verhuizing dan doorgeven bij de gemeente waar u naartoe verhuist. 

Verhuizen binnen of naar Smallingerland

Als u verhuist binnen Smallingerland of naar onze gemeente dan moet u dit bij ons doorgeven.  Wij geven uw nieuwe adres automatisch door aan overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen.

Verhuizing online doorgeven

Ook kunt u het formulier aangifte verhuizing naar ons toesturen via gemeente@smallingerland.nl

Verhuizing doorgeven op het gemeentehuis

U kunt uw verhuizing ook op het gemeentehuis doorgeven. Hiervoor moet u een afspraak bij ons maken. Als u gaat verhuizen naar een huis waar al iemand woont, dan moet de hoofdbewoner mee naar het gemeentehuis voor de aanvraag.

Verhuizen naar adres waar al iemand woont

Als u bij iemand in gaat wonen, dan kunt u de verhuizing bij ons doorgeven. Let er in dit geval wel op dat degene bij wie u in gaat wonen toestemming moet geven bij de aanvraag. Dit kan via Digi-d of rechtstreeks op het gemeentehuis. Voeg de toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner (pdf) bij uw online verhuizing.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Emigreren

Als u gaat emigreren dan kunt u op de pagina 'emigratie doorgeven' meer informatie vinden.

Vestigen vanuit het buitenland

Als u vanuit het buitenland in Smallingerland wilt gaan wonen, dan kunt u op de pagina 'vestigen vanuit het buitenland' meer informatie vinden.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder
 • Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:
  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist
  • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent
  • Een pleegkind, als u een zorgcontract heeft
  • Iedere meerderjarige die de aanvrager daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd

Let op! U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf.