Tegemoetkoming planschade aanvragen

Heeft u schade door een maatregel van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening? Bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan? Is uw pand hierdoor minder waard geworden? Of mist u door die maatregel inkomsten? Vraag een tegemoetkoming planschade aan bij de gemeente. Na ongeveer 8 tot 12 maanden hebben wij uw aanvraag afgehandeld.

Tegemoetkoming planschade aanvragen (pdf)

Wat kost het? 

  • Een aanvraag indienen kost € 300,-. U ontvangt daarvoor een factuur. Krijgt u geen tegemoetkoming planschade? Dan krijgt u dit bedrag niet terug.

Handig om te weten 

  • Bij de beoordeling van een aanvraag bekijken we de situatie bij de oude en bij de nieuwe planologische maatregel.
  • De gemeente schakelt voor het behandelen van een aanvraag een onafhankelijke en deskundige adviseur in. Bij de beslissing op uw aanvraag houden we rekening met het advies van de adviseur. 
  • De wettelijke bepalingen staan in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (afdelingen 6.1).
  • Schade wordt alleen vergoed in de volgende gevallen: 
  • Er is een inkomensdaling of een waardedaling van uw onroerende zaak.
  • U kon de schade niet voorzien toen u het pand kocht. 
  • De schade is niet op een andere wijze vergoed. 
  • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel. 
  • U dient de aanvraag in binnen 5 jaar nadat de planologische maatregel in ging.