Routes gladheidsbestrijding

Zodra het glad is, komt de gladheidsbestrijdingsdienst weer in actie. Hier vindt u de negen hoofdroutes bij gladheidsbestrijding. U leest de routes in de tabel van boven naar beneden. Als u de routes op papier wil hebben kunt u een mail sturen naar afval@smallingerland.nl.

Route 1

Zuiderhogeweg Buorren Pascallaan Muldersplein
Noorderhogeweg Dunoardswei Davincilaan Efterwei
De Lange West Ds. Visscherwei Richterlaan Rydwei
Stationsweg Houtigehaechsterwei Ottolaan Leidijk
Vogelzang tot parkeerterrein Torenstraat W.Peetswei W.A. Scholtenlaan Iendrachtsingel
Het Noord Smidswei Noorderend Carpool Nijtap
Folgeren Tsjerkerbuorren A7 Noord De Frisia
Duizendblad (Wijk Vrijburgh) De Feart De Dammen Wetterwille
Folgerenlaan De Doese Fallaetswei De Twee Gebroeders
Folgeralaan De Knobben Foudenswei  
Folgersterloane tot Skieding Alde Lawelswyk/Skieding Heidbuorren  
Luchtenveld Verbindingsweg tot Ureterpvallaat Buorren  

   

Route 2

Loswal Dukaat Tuskenwegen Skeane Heawei
De Bolder Kommisjewei Healwei + Fjouwerkant Sanbuorren
De Hemmen Weg richting de Tike via Tunnel onder Centrale As Hegewei Gariperwei tot boorlocatie
De Roef Susterwei Aldegeasterwei Opperbuorren
Toegangsweg GFT-Fabriek Master de Jongwei Achterwei Swartewei
Kletsterlaan Peinderwei Buorren Kilometerwei
Jade Suderleven It West De Kletten
Pyriet Leyensloane Manjepetswei tot driesprong Earnewoude  
Folgeren Kanaelsloane Dykfinne  
Nijtap Hegewei Wolwarren  
Florijn Middelbuoren Hooidammen tot eind Sytebuorren  

     

Route 3     

Tussendiepen + bypass bij nieuwe brug Moleneind Kanaeldyk Skeanewei Dorsvloer
De Lauwers Kraenlanswei tot Piershiem Easterbuorren Lauwers tot rotonde
Postlaan De Flearbosk Sanbuorren Wimerts
Theo van Doesburgstraat Swettewei  Himsterfinnen Dollard
Biskopwei Kobbewei Prikwei Moezel
De Trisken Drachtster Heawei Suderskarren Eems
Nijewei Hoptunen Overstesingel Flevo
Westerbuorren Kleasterkampen Oprijlaan tot rotonde Trisken . Himsterhout Hunze
Dykfinne tot Beetsterzwaag Broekfinne tot en met het bruggetje Stal Tjonger
Boarnburgumer Heawei De Heide Hooizolder Kuinder

 

 Route 4     

Eikesingel Ureterpvallaat t/m rotonde Nipkowlaan Torenstraat Industrieterrein A7
ML Kingsingel Langewijk De Drift Hegebrechtsterloane tot Selmien
Zuiderdwarsvaart Uthof Berglaan Amperelaan
Ringweg Leidijk Gauke Boelensstraat Zonnedauw
Gedeelte Middelwijk Uitgang Vogelzang vanaf parkeerterrein Torenstraat Heideanjer 
Tjaarda Zetveld Burgemeester Wuiteweg Dopheide
Lauta Splitting Het Zuid tot Suderskarren  
Stania Raai Suderheide/Selmien West  
Rotonde Ureterpvallaat De kaden Suderheide/Selmien richting industrieterrein A7  

    

Route 5

Fietspad Tussendiepen/Lauwers Langs Zuiderhogeweg naar Eikesingel Rotonde Berglaan/De Drift Rotonde Noorderdwarsvaart/Kaden
Fietspad onder brug Moleneind  Rotonde Eems/Overstesingel Splitting Noorderdwarsvaart/Kruispunt Middelwyk fietsstrook
Postlaan en fietsverbinding Trisken/Drait Toegang begraafplaats Slingehof Rotonde Splitting/Berglaan Houtlaan
Pad Drait vanaf rotonde Lauwers naar Overstesingel Eikesingel + rotonde + Slingerbrug over Zuiderhogeweg Fietspad Liudger naar parkeerterrein Sporthal Splitting en Friese Poort Fietspaden Stationsweg
Rotonde Postlaan/Lauwers Rotonde Burgemeester Wuiteweg/Eikesingel Fietspaden Ureterpvallaat met rotondes Fietsstrook Vogelzang + Fietsstrook Lange West
Morra Fietspad + brug naar Himsterhout ML Kingsingel + Haverstuk fietsstroken Fietspad Nipkowlaan Noorderbuurt
Oude Slingeweg tot tunnel Burgemeester Wuiteweg Hegebrechtsterloane tot Selmien Fietspad Noorderbuurt
Tunnel Oude Slingeweg/A7 fietspad naar Sportlaan Doorsteek naar Kyriat Onoplein Nieuwe fietspad tot boven het viaduct N381 Zuiderbuurt
Sportlaan Rotonde Gauke Boelensstraat/Burgemeester Wuiteweg en fietspad Tussendiepen Stuk fietspad voor viaduct Museumplein ingang gemeentehuis

 

Route 6 

Zuiderhogeweg Foudenswei Fietspad Hanebalken Fietspaden de Trisken
Fietspad Noorderhogeweg Fietspad in de Ovonde provinciale weg Fietspad De Wilgen-Boornbergum Fietspad Zaailand
Tunnel Rien Boppeste Scholen Boornbergum Fietspad Veenland
Kletsterlaan Jelle Platingastraat + fietspad rotonde Lauwers/Eems Fietspad Boornbergum-Nij Beets Fietspad in de Drait en fietspad onder hoogspanningsmasten
Fietstunnel Noorderhogeweg/Kletsterlaan Sydwende en twee bruggen in Gjalt de Jongstraat en brug Gerben van Manenstraat Fietspad J, Jochemswei richting Trisken Tunnel Zuiderhogeweg
Folgeralan Fietspad Sydwende en Drachtstervaarplan tot T. van Doesburgstraat Twee bruggetjes aan de Kanaaldijk Martinus de Boerstraat
Folgersterlaan tot Skieding Fietspad Postlaan met oversteek Fonejacht Oprijlaan  

 

Route 7

Fietspad Tussendiepen Fietspad Ringweg De Weeme, Ratelwacht tot Ringweg Fietspad Kommisjewei
Loswal Alle bruggetjes in Fennepark + fietspaden Fietspad Grietmansrecht naar Stationsweg Rydwei t/m de tunnel
Fietspad langs het Anker Waterlelie Van Haermasingel Fietspad richting de Tike met tunnel onder Centrale As
De Meer Noorderend fietstunnel HBS Straat Hearrewei richting Nijega door de fietstunnel
Fietspaden Het Noord (oost- + westkant) Tunnel Knobben Vogelzang Tunnel Sumar
Fietspaden in de Folgeren De Knobben Fietspad Zilverschoon richting carpool Nijtap Kilometerwei Nijega
Oversteek Burmania Torenstraat Folgerein carpoolplaats Nijtap Aldegeasterdyk

 

Route 8

Verdeniusstraat De Kolken Fabriciuslaan De Hoge Bomen
Fietspad achter mevrouw de Rooweg richting Laweiplein Schuimakerswal De Drift Burmanialaan
Reidingsweg Brouwerssingel Haverstuk Fietspad achter Nije Smellinghe
T. Wagenaarstraat Westersingel Bouwakker Fietspad + brug over de A7
Moleneind Handwerkerszijde Burefen Middelwyk
Oudeweg Ollemolenstraat De Warren Dwarswyk
Omloop Leerlooierstraat De Oppers Schwartzenberghlaan
De Tijen J.M. Houwenstraat Het Blauwgras  
De Rien Bruins Slotstraat J.F. Kennedylaan  
De Geeuw Korenmolen Het Zuid  

     

Route 9

Moleneind Raadhuisplein + Kerkstraat Laweiplein + Kyriat Onoplein Morra
Markt De Marke Parkeerplaats Reidingweg Grasland
Westerstraat Busstation van Knobeldorffplein + Rispinge Parkeerterrein De Wiken Parkeerterrein winkelcentrum De Drait
Oude Nering, Markt P. Panderstraat Toegangsweg sporthal De Splitting  
Bushalte Vogelzang, parkeerterrein Vogelzang + Oosterstraat Sander Israëlplein De Lanen  
Houtlaan JG van Blomstraat Fietspaden Morra richting De Lanen en richting Slingebrug