Herinrichting Torenstraat

De herinrichting van de Torenstraat is onderdeel van de opknapbeurt van het centrum van Drachten. Daarmee verbeteren we het openbaar gebied, de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid in het centrum.

Inloopbijeenkomsten

Op dinsdag 7 juni 2022 was de laatste inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Torenstraat. Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal ontwerptekeningen gepresenteerd. Die kunt u hieronder downloaden.

In 2018 en 2019 organiseerden we ook een aantal brainstormsessies voor omwonenden, ondernemers en belanghebbenden. Daarin zijn de belangrijkste punten van het ontwerp bepaald.

Ontwerptekeningen

Bekijk de technische uitvoeringstekeningen:

Plattegrond werkzaamheden Torenstraat

Profieltekeningen

Wanneer de tekeningen definitief zijn, wordt een aanbestedingsprocedure gestart voor aannemers.

Herinrichting Torenstraat opgeknipt in 2 delen

Na reacties op de eerdere omvang van het project is besloten om de Herinrichting Torenstraat op te knippen in 2 delen. Eerst wordt de Torenstraat en de kruising Vogelzang opgepakt. De in de buurt liggende Oosterstraat, het parkeerterrein en de Houtlaan worden later aangepakt en zijn nu onderdeel van het Gebiedsprogramma centrum.

Start werkzaamheden Torenstraat uitgesteld

De werkzaamheden zouden beginnen in de zomer van 2022. De start is nu uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2023. Dat komt doordat:

  • de onderzoeken, berekeningen en uitwerkingen van ontwerpen langer duurden dan verwacht.
  • er een tekort is aan bouwmaterialen. De levertijd van sommige materialen is daardoor langer, waardoor de aannemer pas later kan beginnen.
  • winkels en horecagelegenheden goed bereikbaar moeten zijn in de drukke feestmaanden aan het einde van het jaar.