Projecten in Smallingerland

In de gemeente Smallingerland wordt volop gebouwd. Lees meer over onze actuele projecten, wijkvernieuwingsprojecten en herinrichting op drachten wil je meemaken.

Projecten op dwjm.nl

Hoe ziet het leven er in de gemeente Smallingerland over 10 of 20 jaar uit? Rijden we allemaal in elektrische auto’s? Wonen we allemaal in energieneutrale woningen? Hebben onze ouderen en jongeren ook goede en betaalbare huisvesting en zorg? Kunnen we genieten van onze mooie natuur met voldoende biodiversiteit? Allemaal vragen die een plek krijgen in de Omgevingsvisie #ditissmallingerland. Alle informatie hierover vindt u op drachten wil je meemaken (dwjm).

#ditissmallingerland op dwjm.nl