Perceelsgebonden informatie opvragen

Heeft u planologische gegevens, milieugegevens of gegevens over de onderhoudstoestand van een perceel nodig? Bijvoorbeeld voor een taxatie. Vraag die gegevens aan bij de gemeente. U ontvangt de informatie over het perceel binnen 2 werkdagen.

Informatie over een perceel aanvragen

Wat kost het?

€ 55,40 per perceel

Handig om te weten

Welke planologische gegevens krijgt u?

 • Het geldende bestemmingsplan
 • De bestemming van het object
 • Een eventueel ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan
 • Eventuele planologische ontwikkelingen in de naaste omgeving van het object, in de nabije toekomst
 • Geldt er een voorbereidingsbesluit
 • Is het voorkeursrecht gemeenten of een voorstel daartoe van toepassing
 • Is het object aangewezen als Rijksmonument of als gemeentelijk monument
 • Ligt het object in beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht

Welke milieugegevens kunt u krijgen (als ze van toepassing zijn)?

 • Bodemonderzoek
 • Milieumeldingen of milieuvergunningen
 • Aanwezigheid van ondergrondse en/of bovengrondse tanks
 • De bodem onder of in de directe omgeving van het object
 • Gegevens uit de BIO1/2 van de provincie Fryslân

Welke gegevens krijgt u over de onderhoudstoestand?

 • Eventuele aanschrijvingen