Perceelsgebonden informatie opvragen

U kunt perceelsinformatie digitaal bij ons opvragen. Denk aan planologische gegevens, milieugegevens of gegevens over de onderhoudstoestand van een perceel. De kosten zijn € 55,40 per perceel. De opgevraagde informatie ontvangt u binnen 3 werkdagen.

Perceelsinformatie aanvragen

Kosten

€ 55,40 per perceel

Dit moet u weten

Deze planologische gegevens krijgt u:

 • Het geldende bestemmingsplan
 • De bestemming van het object
 • Een eventueel ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan
 • Eventuele planologische ontwikkelingen in de naaste omgeving van het object, in de nabije toekomst
 • Geldt er een voorbereidingsbesluit
 • Is het voorkeursrecht gemeenten of een voorstel daartoe van toepassing
 • Is het object aangewezen als Rijksmonument of als gemeentelijk monument
 • Ligt het object in beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht

Deze milieugegevens kunt u krijgen (als ze van toepassing zijn):

 • Bodemonderzoek
 • Milieumeldingen of milieuvergunningen
 • Aanwezigheid van ondergrondse en/of bovengrondse tanks
 • De bodem onder of in de directe omgeving van het object
 • Gegevens uit de BIO1/2 van de provincie Fryslân

Deze gegevens u over de onderhoudstoestand krijgt u:

 • Eventuele aanschrijvingen