uitgeschreven tekst participatie

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet. Participatie volgens de Omgevingswet. Onze leefomgeving verandert steeds, bijvoorbeeld door de bouw van woningen, of door de inrichting van een stuk land als speeltuin. Of het nu gaat om nieuwe plannen van de overheid, een ondernemer, van uw buren of van uzelf: het is belangrijk om hierover vroeg met elkaar in gesprek te gaan. Het is niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen, maar als duidelijk is wat iedereen van de plannen vindt, kan daar zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. U kunt helpen door actief over plannen mee te praten, of andere oplossingen en creatieve ideen in te brengen. De overheid beoordeelt alle inbreng en neemt uiteindelijk de beslissing. Dat noemen we participatie. De Omgevingswet biedt hiervoor meer ruimte. Er zijn regels voor participatie over de ideen en plannen van de overheid. In de Omgevingswet staat dat de overheid bij bepaalde plannen moet aangeven wie zij hierbij heeft betrokken, wat de uitkomsten daarvan zijn en hoe ze invulling heeft gegeven aan haar participatiebeleid. Heeft u zelf een plan of idee, bespreek dit dan eerst met uw buren en andere betrokkenen in uw buurt. Ook moet u soms voor het plan een vergunning aanvragen. Als u een vergunning aanvraagt, moet u aangeven of u iedereen in uw omgeving bij uw plannen heeft betrokken, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Zo kan iedereen meedenken en meedoen! Meer weten over de Omgevingswet en participatie? Kijk op de site van uw overheid! Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, VNG en Interprovinciaal Overleg.