Invoering Omgevingswet

Naar verwachting gaat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Daardoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Ook wordt de participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. De omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Wil je de meer weten over de Omgevingswet, kijk dan op de website dwjm.nl