Nieuwe Omgevingswet (1 januari 2023)

Op 1 januari 2023 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Deze wet voegt alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water samen. Deze onderwerpen vormen samen de leefomgeving.

Inwoners en ondernemers krijgen zo meer duidelijkheid over de regels die gelden. Want die zijn nu te ingewikkeld. Ook komt er meer ruimte voor nieuwe ideeën en bijdragen van inwoners. De procedures worden korter en gaan soepeler verlopen. U weet daardoor sneller of u uw plannen kunt uitvoeren. Dat geldt vooral voor meer complexe plannen waar meerdere partijen bij betrokken zijn, zoals een grootschalig bouwproject.

Eén loket

Er zijn nu meerdere digitale loketten en websites waar u zaken kunt regelen die invloed hebben op de leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet gaat alles straks via één loket: het digitale Omgevingsloket (DSO). Daar vraagt u vergunningen aan en kan je controleren met welke regels u te maken krijgt. Daardoor is de kans kleiner dat uw ideeën mislukken omdat u los van elkaar met verschillende overheidsinstanties moet communiceren.

Klein project, kleine moeite

Soms blijkt uit het digitale Omgevingsloket dat u voor uw bouwproject helemaal geen vergunning nodig heeft. Of uw plannen zijn in verhouding zo klein, dat u zonder problemen een vergunning aanvraagt. Dat kunt u straks makkelijk zelf controleren.

Hulp bij uw aanvraag

Sommige bouwplannen zijn ingewikkeld. Om u te helpen bij het opstellen van uw aanvraag, kunt u vóór uw aanvraag met ons in overleg. We kijken dan samen of uw plan nog beter kan worden. Op die manier is de kans groter dat u uw plan kunt uitvoeren.

Omgeving betrekken

Bij ingewikkelde plannen moet u uw omgeving op tijd betrekken. Inwoners, bedrijven, instellingen kunnen zo meepraten over de plannen.

Animatie 

In de video hieronder leggen we u uit wat de Omgevingswet is: