Groenstrook kopen

Wilt u een stuk gemeentegrond dat aan uw woning, tuin of land grenst kopen of huren? Informeer bij de gemeente of u toestemming nodig kunt krijgen.

Wat kost het?

  • € 75,- per m2.
  • Notaris- en kadasterkosten.
  •  € 2.500 tot 3.000 voor aanpassen bestemmingsplan.

Handig om te weten

Aan het kopen of huren van een groenstrook zijn voorwaarden verbonden:

  • De grond grenst aan uw eigendom.
  • De grond is niet bedoeld om bijvoorbeeld bebouwing, sportvelden, wegen of fietspaden af te schermen.
  • Er ontstaan geen onveilige situaties.
  • Er zijn geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten.
  • Er staan geen bijzondere bomen op de grond.