Vacature Lid adviesraad Sociaal Domein

Wie zijn wij
Wij zijn de Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland. De Adviesraad heeft als taak het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid op m.n. de terreinen Wmo, Jeugdzorg en Participatie. Bijvoorbeeld over keuzes die de gemeente maakt voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben of over hoe er wordt omgegaan met  onderwerpen als armoedebestrijding en mantelzorg. Hiervoor vergadert de Adviesraad 10 maal per jaar. Daarnaast vergadert de Adviesraad in werkgroepen die op de deelgebieden van het Sociaal Domein actief zijn.

Ter versterking van de Adviesraad zijn wij op zoek naar vier nieuwe leden.

Bent u:
•    Betrokken bij bewoners in onze gemeente die zorg of ondersteuning nodig hebben?
•    Bereid mee te denken over hoe de taken in het Sociaal Domein worden uitgevoerd?
•    Bent u in staat en bereid uw kennis en inzicht te vergroten en op peil te houden door contacten te onderhouden met vrijwillige en professionele organisaties op een deelgebied van het Sociaal Domein?

Dan zijn wij op zoek naar u!

Wij vragen voor de functie van lid:
•    Kennis en ervaring op het terrein van het Sociaal Domein
•    Aantoonbare betrokkenheid bij ontwikkelingen en uitvoering van de zorg en ondersteuning aan inwoners
•    Een goede antenne om signalen uit de samenleving op te pakken en in staat deze te vertalen in strategische adviezen

Wij bieden:
•    Een uitdagende rol in tijden met veel ontwikkelingen in het Sociaal Domein
•    Een vrijwilligersvergoeding
•    Ruimte om uw stem en die van uw omgeving kenbaar te maken.


Geeft u inhoud aan deze betekenisvolle functie en woont u in de gemeente Smallingerland? 
Dan ontvangen wij graag uw reactie !

Nadere informatie over deze functie kan verkregen worden bij dhr. D. van Oosten, hij is bereikbaar via 06 37 40 10 24.

We ontvangen graag uw motivatie en CV vóór 10 april 2024. Dat kan door te mailen naar het ambtelijk secretariaat van de Adviesraad Sociaal Domein: a.vankammen@mosweb.nl o.v.v.  ‘sollicitatie lid ASD’. Het profiel van de functie kunt u opvragen via genoemd e-mailadres.