Visies

De gemeente werkt volgens een visie voor de samenleving. Onze centrale waarden zijn Persoonlijk, Samen en Doen. In de samenlevingsvisie leest u hoe we zorgen dat iedereen een plek heeft in een leefbaar Smallingerland. Ook ziet u 10 inspirerende voorbeelden van concrete projecten die laten zien wat onze waarden betekenen.

Samenlevingsvisie downloaden

Sociale Koers

De samenlevingsvisie is verder uitgewerkt in een Sociale Koers. Met deze koers bepalen we hoe we inspelen op ontwikkelingen in Smallingerland. De koers geeft aan wat we als samenleving met elkaar willen bereiken, wat we belangrijk vinden en waar we nog aan moeten werken.

De kracht van Smallingerland downloaden

Sociale Koers downloaden

Uw bijdrage

Heeft u visie of Sociale Koers bekeken en heeft u een idee of aanvulling? Laat het ons weten.

Reageren op de visie