Verkiezingen Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement is eens in de 5 jaar.

Binnen Europa bestaat er geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming is niet in alle lidstaten op dezelfde dag. De laatste verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement was op donderdag 22 mei 2014. De volgende is op donderdag 23 mei 2019.

Vanaf dinsdag 30 april kunt u uw stempas verwachten. De kandidatenlijst wordt vanaf dinsdag 14 mei huis-aan-huis verspreid.

Waar is mijn stemlokaal

Openbare kennisgeving kiezerspas

Openbare kennisgeving stemmen bij volmacht

Verzoek vervangende stempas

Kiezerspas

Volmacht