Inschrijven voor gemeenteraadsverkiezingen

Schrijf uw politieke partij in voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. U hoeft u alleen in te schrijven als u met een nieuwe partij meedoet, of als u onder een nieuwe naam verder gaat. Inschrijven of uw partijnaam wijzigen kan tot en met 20 december.

Inschrijven nieuwe partij

U kunt tot en met 20 december 2021 een nieuwe partij inschrijven. Dat kan alleen als:

  • het een politieke partij is. Dit betekent dat het een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is.
  • de naam van de partij voldoet aan de voorwaarden
  • de partij staat ingeschreven bij de KVK.

Bewijzen rechtsbevoegdheid meesturen

Om uw partij in te schrijven moet u het formulier Verzoek tot registratie van een aanduiding invullen en ondertekenen. Scan het formulier daarna in en e-mail hem naar verkiezingen@smallingerland.nl.

Bij de e-mail stuurt u ook de volgende bijlagen:

  • een door de notaris gewaarmerkt afschrift van de akte met de statuten van de vereniging;
  • een origineel bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de KVK.
  • een bewijs van betaling
  • een verklaring van de partij. In deze verklaring wordt een gemachtigde en een plaatsvervangend gemachtigde benoemd.

Kosten

U betaalt een waarborgsom van € 112,50. Dit bedrag krijgt u terug als u een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

De waarborgsom moet uiterlijk maandag 20 december 2021 op rekeningnummer NL43 BNGH 0285 0078 90 staan. De rekening staat op naam van de Gemeente Smallingerland. Zet in de omschrijving Waarborgsom registratie, gevolgd door de naam van uw partij. U krijgt van ons een bewijs van betaling.

Naamswijziging bestaande politieke partij

Heeft u al een partij, maar wil die onder een andere naam verder gaan? Dan stuurt u een schriftelijk wijzigingsverzoek naar het Centraal Stembureau. Dit kan uiterlijk op 20 december 2021. Stuur een recent uittreksel uit het Handelsregister van het KVK met uw verzoek mee. Zo kan het Centraal Stembureau zien of het verzoek is verstuurd door het bevoegd bestuur.

Geen kosten

Voor een naamswijziging betaalt u geen waarborgsom.

Meer informatie

Vragen kunt u stellen aan het team Verkiezingen. Stuur een e-mail naar verkiezingen@smallingerland.nl of bel naar 0512 581 234.