Piet de Ruiter

 • Piet de RuiterWethouder
 • Derde locoburgemeester
 • Lid FNP en GroenLinks

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581330

Portefeuille

 • Lokaal gezondheidsbeleid
 • Duurzaamheid, milieu en afvalverwerking
 • Dierenwelzijn
 • Fumo

Functies die voortvloeien uit de portefeuille

 • Bestuurscommissie GGD
 • Welstands- en monumentenzorg Hus & Hiem
 • HVC Alkmaar
 • Fumo (lid AB)
 • Gezondheid en Welzijn (VFG)
 • Onderwijs, Jeugd en Sport (VFG)
 • Sociaal Domein (VFG)
 • Portefeuillehouderoverleg Welzijn Zuid-Oost
 • BO 'Zorg voor Jeugd'
 • Sociaal Team
 • Natuur en NME (Natuur-, Milieu- en Educatiecentrum)
 • Fûgelhelling
 • Lid provinciale stuurgroep Multi Disciplinaire Aanpak van kindermishandeling en geweld (MDA ++)

Nevenfuncties

 • geen