Piet de Ruiter

  • Piet de RuiterWethouder
  • Derde locoburgemeester
  • Lid FNP en GroenLinks

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581330

Portefeuille

  • Lokaal gezondheidsbeleid
  • Voorliggend veld
  • VTH en Fumo
  • Duurzaamheid/milieu en afvalverwerking
  • Groen
  • Dierenwelzijn
  • Frysk Taalbelied